Antal original

Antal original
Här väljer du hur många original din trycksak ska bestå av. Behöver du exempelvis 3 olika slags etiketter i uppsättningar om 2 000 st. vardera, väljer du "2 000 st." och "3" original.

Allt är möjligt
Om du har frågor, eller inte hittar det du söker, vänligan kontakta vår kundtjänst på info@lasertryck.se eller ring på 08-55 11 89 54.