Inbindningstyper och omslagsfinish

Praktiskt taget alla bokprodukter kan inbindas antingen som mjuk pärm/pocket, mjuk pärm med skyddsomslag, inbunden/hård pärm och Wire-O.

Softcover med ekstrastærk limindbinding

Mjuk pärm med extra stark limbindning, sidlim och sidvik. Bokblocket raspas, slipas och stansas så att sidorna sitter fast som i en garnhäftning.

Softcover med flapper

Mjuk pärm med utfällbart omslag och extra stark limbindning med sidlim och sidvik.

Limbindningen är extra stark då bokblocket både raspas, slipas och stansas med djupa skåror och tillsammans med ett ...

... superstarkt smältlim kan inbindningen lätt bära en pappkartong på 25 kg - på bara ett enda ark. Starkare än garnhäftning.

Wire-O. Bokblocken ligger plant och viran är låst med omslagets baksida.

Spiral, med kontinuerlig spiral, men där bokblocken och bladen ligger något förskjutna.

Helbindning/inbunden med rund rygg, nedbränning och garnhäftning.

Hardcover med platt rygg och garnhäftning.

Hård pärm med limslipat bokblock, rött kapitelband och tygklädsel.

Smutsomslag på bok med hård pärm.

Silverfolie-prägling på hardcover bok med canvas-/Geltex-omslag.

Silverfolie-prägling till smutsomslag på hardcover bok.

Försättsblad och eftersättsblad i helbindsboken kan byggas in i själva bokblocket, eller separat, med eller utan tryck (som här).