Antal
Antalet av böcker som ska produceras. Var uppmärksam på att det (vid alla tryckerier) kan förekomma en över- eller underleverans på upp till 10 % av beställt antal. Vi försöker att hålla upplagan och därför är det typiskt en mindre överleverans.

Överleveransen faktureras till den beställda upplagans styckpris, men vi fakturerar typiskt inte för alla de överlevererade böckerna (det kommer an på antal, böckernas typ, styckpris etc.).

Exempel: Det har beställts 500 böcker, det levereras 520 böcker, vi fakturerar 515 böcker.

Allt är möjligt
Om du har frågor, eller inte hittar det du söker, vänligan kontakta vår kundtjänst på info@lasertryck.se eller ring på 08-55 11 89 54.