Antal Färgsidor

Svart/vita böcker med Färginstick
Som BEST PRICE produktion har du möjlighet för att beräkna din bok som svart/vit med färgsidor. På det sättet betalar du endast för dom sidor du rent faktiskt har i färg, kontra en komplett färgbok.
Välj 1+1 och ange därefter antal sidor med färg.
Innehåller boken mer än 20% sidor i färg, rekomenederar vi att du väljer 4+4 färg på alla sidor


Allt är möjligt
Om du har frågor, eller inte hittar det du söker, vänligan kontakta vår kundtjänst på info@lasertryck.se eller ring på 08-55 11 89 54.