Valg af trykmetode

Vi använder tre olika tryckmetoder för boktryck
• Digitaltryck
• Offsettryck
• Inkjet-tryck

Digitaltryck och offsettryck
Om du väljer "billigaste tryckmetod", visar vi vad som är den billigaste av offsettryck och digitaltryck.

Kom ihåg inkjet
Kom ihåg att titta på inkjet-priserna som visas i det nedre prisdiagrammet. Här kan man ofta spara många pengar!

Inga missförstånd
Det är medvetet att vi visar inkjet-priserna separat. Detta beror på att vi vill säkerställa att du som kund är medveten om för- och nackdelar med inkjet-tryck.

Läs mer om inkjet-tryck i informationsrutan på högersidan av "Pris på inkjet-tryck".

Om offsettryck
Är den mest färgstabila tryckmetoden, som vanligtvis används vid upplag på 400 eller mera, eftersom den är dyrare än digitaltryck i mindre upplagor.

Om digitaltryck
Används typiskt vid mindre upplag (ca. upp till 400 upplag), eftersom digitaltryck är billigast vid mindre upplagAllt är möjligt
Om du har frågor, eller inte hittar det du söker, vänligan kontakta vår kundtjänst på info@lasertryck.se eller ring på 08-55 11 89 54.