Sidor
Antalet av sidor i boken (omslaget räknas inte med)

Med sidor menas det antal sidor och inte ark. Dvs. står där 200 sidor i din pdf fil, då är det detta antal som vi räknar med.

Allt är möjligt
Om du har frågor, eller inte hittar det du söker, vänligan kontakta vår kundtjänst på info@lasertryck.se eller ring på 08-55 11 89 54.