Häften, PDF inte som uppslag

Skicka enkelsidor (inte uppslag)
En fil till ett 24-sidors häfte kräver endast en enkel fil på 24 sidor. Först sida 1 (framsidan), därefter sida 2, 3 osv.
Skicka därför inte PDF-filer med sidorna placerade brevid varandra som uppslag.