ADMINISTRATIONSAVGIFT - MILJÖBIDRAG

Varför avgift?
Alla fakturor debiteras med en administrationsavgift/miljöbidrag på 65 kr.

Administrationsavgift
Avgiften är en klar fördel till dig, som beställer flera trycksaker vid samma tillfälle.. När du beställer flera trycksaker vid samma tillfälle, är avgiften nämligen det samma (65 kr.) – oavsett om du beställer 1, 2 eller 10 olika trycksaker vid samma tillfälle. Våra administrationsutgifter baseras på att hantera din order (kolla orderdata, skriva ut ordersedlar, fraktsedlar, fakturering, registrera inbetalningar etc.) ligger på ca. 100 kr pr. order, så det ger god mening att motivera till att samla beställningarna.

Miljöbidrag
Miljöbidraget är ett bidrag till löpande underhåll, valideringar och förnyelse av våra miljöcertifieringar, samt som ett bidrag till en lång rad ytterligare miljötilltag, som du kan läsa mer om under våran miljö-politik. För dig som kund betyder det, att du kan vara trygg genom, att vi producerar miljö- och klimatvänligt. Som kund hos LaserTryck.se kan du utan kostnad påföra svanen märket på dina trycksaker.

Inga dolda avgifter
Vi gör ett stort nummer ut av att upplysa om avgiften innan beställning, så inte något blir dolt. Vi upplyser om avgiften i alla pristabeller, i våran mailsignaturer och orderbekräftelser. Vi har också hållit oss snällt ifrån att införa andra konstiga avgifter, som är kända från branschen, som t.ex. dieseltillägg