Foliering
Folie är en tunn plastfilm som bildar ett tättslutande genomskinligt skikt runt boken. Likt ett inplastat magasin.