Filgenerering

Med BrandCentral kan du generera filer både för tryck och för webben.