Ladda upp produkter

När du beställer BrandCentral får du även tillgång till att ladda upp produkter.
Här ska du själv ha en färdig tryckfil som är 100% klar för produktion.
Beställer du via portalen får du tillgång till marknadens lägsta tryckpriser.

Produkter du får tillgång till:
Block
Brevpapper
Kuvert
Muggar
Affischer
Roll-up
Säljmappar