BESKÄRNING

Kom ihåg att det alltid ska finnas plats för utfall när du gör en layout till din trycksak.

Extra 3 mm i layouten
Det viktigaste är att du kommer ihåg att lägga till 3 mm på alla sidor av din trycksak. (Se tabellen nedan).

Slutligt format Arbetsområde (din layout)
A0 (841 x 1.189 mm) 847 x 1.195 mm
A1 (594 x 841 mm) 600 x 847 mm
A2 (420 x 594mm) 426 x 600 mm
A3 (297 x 420 mm) 303 x 426 mm
A4 (210 x 297 mm) 216 x 303 mm
A5 (148 x 210 mm) 154 x 216 mm
A6 (105 x 148 mm) 111 x 154 mm
A7 (74 x 105 mm) 80 x 111 mm
Visitkort (54 x 85 mm) 60 x 91 mm

De extra 3 mm skärs bort, men det är ändå viktigt att hela området utnyttjas korrekt.

Bakgrund ska ”gå ut över kanten”
Kom ihåg att bakgrundsfärgen och bakgrundsbilderna ska gå hela vägen ut i utfallszonen, alltså 3 mm ut över trycksakens slutliga storlek.

Man kan säga att bakgrunden i din fil ”går ut över kanten” och du slipper därmed en vit kant/ram när vi beskär trycksaken.

Avstånd till kant
Kom ihåg att text och bilder ska placeras innanför säkerhetszonen, för att de inte ska komma för nära kanten (och därmed riskera att bli bortskurna).

Utfallszon
Bakgrundsgrafik och bakgrundsfärger ska gå ända ut till kanten, alltså 3 mm utanför den slutliga kanten.

Slutlig kant
Slutligt format på trycksaken efter beskärning.

Säkerhetszon
Text, bilder och logotyper placeras i säkerhetszonen 3 mm innanför den slutliga kanten.

Använd mall
Undvik problem med utfall genom att använda någon av våra mallar.

Ytterligare information
Läs mer på sidan med ytterligare information om beskäring.