PACKNING OCH TRANSPORT TILL FLERA ADRESSER?

Vi kan skicka dig ett exemplar av trycksaken och ansvara för hela packningen.

Trycksaksexemplar
Om du vill så kan du få en kopia av trycksaken skickad till en annan adress.

Många adresser
Ska vi tillexempel skicka två affischer till 100 olika adresser kan vi ta hand om adressetiketter, packning och emballering. Kom ihåg att bifoga en Excel-fil vid beställningen.