EMBALLERING

På LaserTryck.se prioriterar vi säkerheten på emballering och transport mycket högt.

På LaserTryck.se prioriterar vi säkerheten på emballering och transport mycket högt.

Vi har därför specialutvecklat eget, extra kraftigt emballage som garanterar att dina trycksaker kommer fram oskadda.

Alla våra kartonger är till exempel 7 mm tjocka och våra papprör för storformat är 5 mm tjocka. Se bilderna nedan.