Avrundning av etiketter

Våra minimikriterier för avrundning av etiketter är 1 mm,
om det är små etiketter väljer vi 1 mm, Om det är stora etiketter väljer vi 5 mm och på de största är det 10 mm. Många av våra etiketter kommer att avrundas med 3 mm.