Figurskuren 3D-Logga

Kraftigt och hållbart material
5 mm tjocklek passar t.ex. till dörrskyltar. Vid storlekar där en av sidorna är större än 80 cm rekommenderar vi en tjocklek på 10 mm för öka hållbarheten.

Avfallshantering/miljö
PVC-skivor kan bortskaffas på ett miljövänligt sätt via vanlig avfallssortering - se datablad.

Allt är möjligt
Om du har frågor, eller inte hittar det du söker, vänligan kontakta vår kundtjänst på info@lasertryck.se eller ring på 08-55 11 89 54.