Figurskuren folie – MONTERINGSFÖRHÅLLANDEN

Monteringsförhållanden
Klistermärken bör monteras när ytan (bilen, golvet, fönstret mm.) är rums tempererat och rengjort för smuts och fett. Ytan ska förbli i rumstemperatur i 24 timmar efter montering, medans limmet härdas.

Stora klistermärken
Vi rekommenderar att större klistermärken monteras av professionella montörer.

Medieprover
Det är beställarens ansvar att fastslå om mediet är ägnat till det tilltänkta ändamålet vid beställningen, samt av monteringen. Är du i tvivel om mediet ägnar sig till det tilltänkta ändamålet, beställ ett medieprov först, så du kan testa mediet.