Överväg Whiteboardfolie
Vi kan montera "whiteboard-folie" på en del av figuren så du löpande kan ändra budskap.
Vi applicerar "whiteboard-folie" på en del av figuren, vilken innebär att denna del av figuren blir ett skrivområde som kan användas om och om igen.


Bilden visar en pappfigur vi gjort till Vesthimmerlands Efterskole. Vi har även gett pappfiguren en extra stor fot så att figuren kan stå utomhus utan att tippa omkull. En skylt av den här typen kostar ca 1 250 kr.
För ytterligare information, skriv tillsvend@lasertryck.se.