Vad är en direkt mail?

Direkt mail är en postadresserad reklam.
När du sänder trycksaker till både existerande eller nya kunder, får ditt budskap stor uppmärksamhet.

Brevlådan lever
Ett brev/trycksak i brevlådan kan faktisk ha mer effekt än en nyhetsmail, därför det i dag är så ovanligt med fysisk post.

Se till för bra CTA’s
CTA, Call of action, är den aktion du önskar mottagaren ska ta. Det är också viktigt i direkt mails, så man kan se ett utbyte av kampanjen..

Tips från oss
Vi sänder faktisk ofta direkt mails. I vårat största direkt mail till datum skickade vi 1.121.800 LaserTryck.se produktkataloger.
Vi medsände rabattkoder till de sex närmaste månaderna, och kunde via rabattkoden se, vilken försäljning kampanjen hade bidragit med.