Filer till bokproduktion


1. PDF-fil med innehållet
Sidorna måste vara i följd 1, 2, 3, 4, osv. – och alla måste ha 3 mm för utfall på alla sidor.

2. PDF-fil med omslaget
Ska levereras som uppslag.
Ska det vara tryck på omslagets insida ska filen vara på två sidor, där sidan 1 är baksida, rygg och framsida och sidan 2 är insidorna på omslaget.
På insidorna av omslaget får det inte vara färg i ryggen och 5 mm från ryggen eftersom limmet inte fäster så bra på tryckfärger.