Etiketter - Maskinell fastsättning

De största besparningarna
För att ge dig de största besparingarna vi försöker roterar etiketten så rullen kommer att vara så kort som möjligt.

Maskinell fastsättning
Om dina etiketter ska fastnas med maskin, är det nödvändigt att de inte roterar och därmed ska ”maskinell fastsättning” väljs.
Observera att figurskurna etiketter inte är lämpliga för maskinell fastsättning.

Allt är möjligt
Om du har frågor, eller inte hittar det du söker, vänligan kontakta vår kundtjänst på info@lasertryck.se eller ring på 08-55 11 89 54.