Vitt halvblankt papper:

Pappersetikett av standardtyp som kan användas för de flesta ändamål.

Vanliga användningsområden
Mat, logistik och transporter osv. Används vanligtvis när det inte finns något behov av särskilt hög hållbarhet.

Hållbarhet
Inomhus = hög hållbarhet
Utomhus = låg hållbarhet

Lägsta temperatur vid påklistring
–10 °C

Användningstemperatur
–30 °C till +80 °C

Hållbarhet vid optimal förvaring
1 år vid +20 °C och 45 % luftfuktighet i mörkt rum

Etiketter och matvaror
Vår etiketter är godkännt till att sätta på matvaror, men dom kan inte vara i direkt kontackt med maten.

Olämpliga användningsområden
Inte lämpligt för till exempel duschkabiner, utomhusbruk, olje- eller silikonbehandlade ytor eller mycket ojämna eller grova ytor.

Klister
Permanent klister (ej borttagbart)