Thermo folie:

Thermo Folie etiketter användas till att eftertrycka en variable text (eg. utgångsdatum , sats nr., osv.). Tryck ska vara i en lämplig etikettskrivare.

Vanliga användningsområden
Mat, logistik och transporter osv. Används vanligtvis när det inte finns något behov av särskilt hög hållbarhet.

Hållbarhet
Inomhus = hög hållbarhet
Utomhus = låg hållbarhet

Lägsta temperatur vid påklistring
–10 °C

Användningstemperatur
–30 °C till +80 °C

Hållbarhet vid optimal förvaring
1 år vid +20 °C och 45 % luftfuktighet i mörkt rum

Etiketter och matvaror
Vår etiketter är godkännt till att sätta på matvaror, men dom kan inte vara i direkt kontackt med maten.

Olämpliga användningsområden
Inte lämpligt för till exempel duschkabiner, utomhusbruk, olje- eller silikonbehandlade ytor eller mycket ojämna eller grova ytor.

Klister
Permanent klister (ej borttagbart)