Vin materiale:

Vanliga användningsområden
Ett eksklusitvt material som lämpar sig för vin, öl flaskor eller andra livsmedel där man vill ha ett annat uttryck än med vanligt papper. Materialet är starkare och med lite ruffled yta. Om du vill ha en mer miljö liknande uttryck med din etikett, är detta material ofta valt.

Hållbarhet
Inomhus = hög hållbarhet
Utomhus = låg hållbarhet

Lägsta temperatur vid påklistring
5 °C

Användningstemperatur
–30 °C till +0 °C

Hållbarhet vid optimal förvaring
1 år vid +20 °C och 45 % luftfuktighet i mörkt rum

Etiketter och matvaror
Vår etiketter är godkännt till att sätta på matvaror, men dom kan inte vara i direkt kontackt med maten.

Olämpliga användningsområden
Inte lämpligt för till exempel duschkabiner, utomhusbruk, olje- eller silikonbehandlade ytor eller mycket ojämna eller grova ytor.

Klister
Permanent klister (ej borttagbart)-->