Tunna foldrar

Inga fler tunna foldrar
När andra trycker på 130 g papper använder vi
170 g eller 350 g papper vid samtryck. Varför kompromissa
med kvaliteten?

Kom också ihåg att du kan beställa gratis pappersprover genom att skicka din adress till rl@lasertryck.se.