Inbindningstyper och omslagsfinish

Praktiskt taget alla bokprodukter kan inbindas antingen som mjuk pärm/pocket, mjuk pärm med skyddsomslag, inbunden/hård pärm och Wire-O. 

Mjuk pärm med extra stark limbindning, sidlim och sidvik. Bokblocket raspas, slipas och stansas så att sidorna sitter fast som i en garnhäftning.

Mjuk pärm med skyddsomslag och extra stark limbindning med sidlim och sidvik.

Limbindningen är extra stark då bokblocket både raspas, slipas och stansas med djupa skåror och tillsammans med ett ...

... superstarkt smältlim kan inbindningen lätt bära en pappkartong på 25 kg - på bara ett enda ark. Starkare än garnhäftning.

Wire-O. Bokblocken ligger plant och viran är låst med omslagets baksida.

Spiral, med kontinuerlig spiral, men där bokblocken och bladen ligger något förskjutna.

Hård pärmmed limslipat bokblock, rött kapitelband och tygklädsel.

Smutsomslag på bok med hård pärm.

Försättsblad och eftersättsblad i helbindsboken kan byggas in i själva bokblocket, eller separat, med eller utan tryck (som här).