KLISTERMÄRKEN, STANDARD - LAMINERING (FÖR GOLV ELLER VATTEN)


Golvklistermärken
Vi tillämpar ett särskilt laminat på klistermärket, godkänt enligt en dansk kvalitetsbedömning (R9/B1), vilket innebär att klistermärket är halkfritt och tål att bli trampat på.

Hållbarhet
Golvklistermärken används för tillfällig reklam och håller mellan 1-9 månader. Vi har levererat golvklistermärken för stora varuhus, där 10.000 personer om DAGEN passerar över klistermärkena. Hållbarheten blir då omkring 1-2 månader.

Se upp med NYLAGDA vinylgolv
Det är viktigt att du inte använder klistermärkena på ett NYLAGT vinylgolv. Du bör vänta minst 3-4 månader innan du börjar använda klistermärken på det.

Om R9 /B1-godkännandet
Laminatet är godkänt enligt en dansk kvalitetsbedömning (R9/B1-godkännandet). Godkännandet omfattar användning i varuhus, butiker, idrottshallar etc. Läs mer om laminering och R9 /B1- godkännandet här.