CO2-NEUTRALISEREDE TRYCKSAKER

Ett grönt bidrag

CO2-neutraliserad trycksak
LaserTryck.se är ett av få tryckerier i landet som ger dig möjlighet att få ditt tryckta material CO2-neutraliserat. Förutom den uppenbara fördelen med att gynna miljön får du möjlighet att skriva på din trycksak att den är CO2-neutral.

Såhär gör du
CO2-neutralisering görs enkelt och utan förseningar när du beställer ditt trycktmaterial. Det är frivilligt och kostar ett tillägg på 1,96 %.
Du kan enkelt välja CO2-neutralisering steg 4, Överföring av din beställning.

Kontakta oss på info@lasertryck.se för användning av logotypen..

Beräkning för CO2-neutralisering
Det belopp som är kopplats till din beställning används för att köpa kvoter som minskar de globala CO2-utsläppen med ett belopp som motsvarar din beställnings CO2-utsläpp.
Vår kalkyl baseras på en beräkning av företagets, inkl. anställdas och underleverantörers totala utsläpp av CO2 och priset för att neutralisera detta.

Av administrativa skäl är beräkningen inte individuell för den enskilda beställningen utan baserad på beställningens vikt/pris jämfört med vår totala producerade kvantitet och omsättning.

ClimateCare
LaserTryck.se samarbetar med ClimateCare angående inköp av kvoter. Pengarna investeras då på byggande av t.ex vindkraftverk och solceller, installation av mer CO2-vänlig teknik i utvecklingsländer m.m. Du kan läsa mer om här.

Certifikat
Vi har senast köpt CO2-krediter motsvarande 746 ton. Se vårt certifikat.