Banderoller - Färger

Färger
Oftast trycks banderoller med färgtryck på en sida, därför att banderoller ofta hängs upp på väggen.
Exklusivt hos LaserTryck.se har du nu möjlighet för, att välja banderoller med tryck på en eller båda sidor.

Tryck på båda sidor
Banderoller med tryck på båda sidor erbjuds på tyg- och presenning.
Vid tryck på båda sidor innehåller banderollen en mittkärna, som gör det möjligt att trycka på båda sidor, utan att trycket lyser igenom. .

Allt är möjligt
Om du har frågor, eller inte hittar det du söker, vänligan kontakta vår kundtjänst på info@lasertryck.se eller ring på 08-55 11 89 54.