Etiketter – höjd


Alla höjder
Vi kan göra dina etiketter i alla höjder.
Från 7 till 286 mm

Stansens höjd
Ange höjden på den slutgiltiga etiketten.
Dvs. höjden på stansen.

Allt är möjligt
Om du har frågor, eller inte hittar det du söker, vänligan kontakta vår kundtjänst på info@lasertryck.se eller ring på 08-55 11 89 54.