Foldrar - Efterbehandling

Efterbehandling
Alla foldrar falsas (viks). Detta ingår i priserna med undantag för "falsk altarskåp" som kostar extra.

Nedan visas exempel på typiska falsar som används för mappar.Falsk
altarskåp


Rullfals

Stående mittfalls


Dragspelsfals
 


Zigzagfals


4-vingars parfals


Altarskåp

Liggande mittfals