Format

Format
Vi erbjuder foldrar i alla format. De populäraste formaten har vi redan plockat fram åt dig.

4-sidigt och 3-vingars
Här kan du se skillnaden mellan typerna:

2-vingars / 4-sidigt

3-vingars zigzag

4-vingars zigzag

5-vingars zigzag

4-sidet

3-vingars

4-vingars

5-vingars