IDEM-set, Antal hål

Hålning
Vi kan göra hål i dina IDEM-set.