IDEM-set, blocklimmat formulärset

Blocklimmat formulärset 
I ett blocklimmat formulärset limmas dina IDEM-set ihop på en baksida av grå papp. Du ombeds välja om det ska vara 10, 25, 50 eller 100 set per block.

Grå bakgrundspapp för instick
Dubbelt pappstycke (om det är ett A4-block är pappstycket 29,7 x 21 cm långt), som används som "underlag" mellan IDEM-seten i blocket för att undvika genomskrivning till underliggande set.