Antal bokstäver/siffror

Antalet påverkar priset
Vi vill gärna veta hur många bokstäver och siffror som finns i din design då det påverkar priset. Ju fler bokstäver eller siffror desto mer manuellt arbete får vi med efterbehandling av folien (borttagning av bakgrunden).

Grafiska element räknas också
Det är inte endast bokstäver och siffror, som skall räknas med. Har du andra elementer på din folie, ex. bågen över LaserTryck.se-logo, skall också medräknas.

Exempel:

1 st. LaserTryk.dk-logo,
15 bokstäver

LaserTryk.dk-logo

1 st. FotoSjov.dk-logo,
12 bokstäver

FotoSjov.dk-logo

1 st. ScandinavianBook.dk-logo,
22 bokstäver

ScandinavianBook-logo