LaserTryck.se AB

Miljö och CSR

Tveklöst är det så att vi, som stor produktionsverksamhet, är skyldiga att minska vår miljöpåverkan.Här på miljösidorna kan du läsa om:

1. DINA MÖJLIGHETER SOM KUND

Genom vår miljömärkning kan du visa att din inköpsverksamhet är ansvarstagande och miljömedveten.

2. KONKRETA INSATSER

På LaserTryck.se är ansvar inte bara tomt prat. Här kan du se konkreta exempel på vad vi gör.

3. VÅRA TVÅ MILJÖTIPS

Två tips som gynnar både dig och miljön.

4. FAKTA OM MILJÖN

Vi har samlat ihop ett antal intressanta länkar och artiklar!

Vår miljö- och CSR-strategi Miljöansvarig
Om du har frågor om vår miljöpolicy är du välkommen att kontakta Esben Mols Kabell på emk@lasertryck.se.


Esben Mols Kabell och Bill Clinton
på CSR-konferens 2012


Tveklöst är det så att vi, som stor produktionsverksamhet, är skyldiga att minska vår miljöpåverkan. Foto skapat som variabelt foto – se stor version

SOLCELLER LIVE UPDATE


6000 m2 solkraftverk har vi, läs mer
Läs vår lilla miljöfolder Lilla Miljöfoldern
Läs vår lilla miljöfolder (se onlineversionen) med praktisk information.

Kampanj för trycksaken
www.tryksag.dk kan du läsa om trycksaker och miljön. Du kan till exempel titta på en video med Axel Skovmand, som tar död på olika miljömyter, eller läsa barnboken Historien om træ, papir og tryk.

1. DINA MÖJLIGHETER SOM KUND

Genom vår miljömärkning kan du visa att din inköpsverksamhet är ansvarstagande och miljömedveten.
Svanenmärkt tryckeri

Svanenmärkt tryckeri

Det innebär att vi bidrar till en renare miljö, en hälsosammare arbetsmiljö för de anställda och en renare framtid för oss alla.

Svanenmärket på din trycksak
Du kan sätta Svanenmärket på de flesta av våra trycksaker (gratis).

Så gör du
När du beställer en trycksak som kan Svanenmärkas får du under beställningen svara på frågan om du har satt Svanenlogotypen på produkten. Om du har det går vi igenom trycksaken och dubbelkollar att riktlinjerna för märkningen har följts.

Observera att logotypen gärna får återges i svartvitt. Den gröna färgen ersätts då med 100 procent svart.

Ladda ned Svanenlogotypen
Ladda ned logotypen från vår nedladdningssida.

Läs mer.

FSC®-certifierat tryckeri

Vi är FSC®-certifierade och kan därmed bevisa att papperet har en hållbar livscykel.

Pris:
Det kostar 500kr.

FSC ®-märkning av din trycksak
Avtalas från gång till gång med Steffen B. Jepsen, som du kan kontakta på sj@lasertryck.se eller tel: +45 87391314.

Koldioxidneutrala trycksaker

Vid beställning blir du tillfrågad om du vill koldioxidneutralisera din trycksak. Det kostar endast 1,96 % extra.

Koldioxidneutral logotyp på din trycksak
Utöver det givna faktumet att det är bra för miljön innebär det även att du kan ange på trycksaken att den är koldioxidneutral.

Läs mer.

2. KONKRETA INSATSER

På LaserTryck.se är ansvar inte bara tomt prat. Här kan du se konkreta exempel på vad vi gör.

Vi tar samhällsansvar

Vi var ett av de första tryckerierna i landet som anslöt oss till den danska grafiska industrins CSR-kodex – se certifikatet.

Gemensamma ramar
Kodexen innehåller riktlinjer för hur man tar samhällsansvar vid framställning av grafiska produkter – se Grafisk CSR-kodeks.

Vi har gått med i UN global compact-initiativet

LaserTryck.se har anslutits till UN global compact-initiativet var vi bland annat förpliktar oss att hålla de tio principerna innanför arbetsmiljö, korruption och miljöbeskyddande.

Läs om vår tillträdelse eller läs om de tio principerna.

6000 M2 PRIVATA SOLCELLSANLÄGGNING

Vi har investerat i en enorm solcellsanläggning, som ger 330 000 kWh och upptar en yta på
ca 6 000 m2. Anläggningen beräknas vara klar 1 september 2013

Läs mer nedan.

Investering i miljövänlig tryckteknologi

Som det första tryckeriet i Europa har vi valt att investera i mer än 20 miljoner kronor på flaggskeppet inom offsettryck, nämligen den spritt nya åtta-färgs-tryckmaskin med det tungvrickande namnet Heidelberg XL 106-8-P LE UV.

UV-teknologi – bra för miljön
Tack vare den nya Low Energy UV-tryckteknologin så sparar vi 25% ström i jämförelse med de traditionella tryckmaskinerna. Antalet avfallsark har också minskat med cirka 50%. Med en energianvändning på cirka 1 miljoner kWh är energireducering i konstant fokus hos oss.

Läs mer
• Ladda ner PDF specifikationer.
• Humoristisk Heidelberg video.
• Mer seriös Heidelberg video.

Bra arbetsmiljö

Vi har nyligen haft besök av Arbetsmiljöverket, som
tyckte att vi hade en bra arbetsmiljö.
Vi har till och med fått en fin grön smiley som bevis på detta de närmaste fem åren.

Minskad energiförbrukning – många bäckar små

Vi har en förbrukning på ca 1 miljon kWh och måste därför ständigt arbeta med att minska vår energiförbrukning.

Andra projekt
• All vår belysning styrs med sensorer.
• Vi har bytt till lågenergifönster.
• Vi har infört återvinning av överskottsvärme.
• Vi har två PLAN-barn från Mali.
• Miljövänliga tryckfärger: Xerox Matte Dry Ink (digitaltryck)
   och vegetabiliska färger (offsettryck).

… kampen fortsätter och fler initiativ är på gång.

3. VÅRA TVÅ MILJÖTIPS

Två tips som gynnar både dig och miljön.

MILJÖTIPS: solceller gynnar miljön och ger 12 procent i avkastningGenom att bygga vårt solcellsanläggning försöker vi kombinera en god gärning med god ekonomi.

Avkastning
Anläggningen producerar lika mycket el som 100 hushåll förbrukar, och vi räknar med en avkastning på över tio procent under perioden.

Inspiration
Här visar vi hur våra beräkningar ser ut och hoppas därigenom kunna inspirera andra företag.

Kapacitet
Anläggningen har en årlig kapacitet på 328 000 kWh och kostar 3 101 500 danska kronor. (4 procents bankfinansiering per år)

Garantier
All el säljs till elbolaget, där staten garanterar oss 1,30 kr/kWh i tio år.

Förutsättning
Elpriset beräknas stiga med 4 % om året. Och kom ihåg att ta hänsyn till de nya avgifterna på solpaneler, eftersom EU ännu inte slutgiltigt har godkänt den statliga återköpsgarantin – se skrivelse från den 12 augusti. 2013.

Slutsats
Anläggningen betalar sig på 8,5 år.
Avkastning över 25 år: 12 procent per år

Observera att solcellernas prestanda och hållbarhet garanteras i 25 år.

Läs mer
Läs hela beräkningen här.

Miljötips: LED-belysning har halverat vår elförbrukning

och betalar sig på tre år


Vi har halverat vår elförbrukning för belysning genom att investera i 693 LED-lysrör.

Win-win
Precis som med solceller handlar det här om en win-win-situation där vi minskar miljöbelastningen samtidigt som vi sparar pengar.

Kalkyl
Rör och montering: 260 990 kr
Bidrag för minskad energiförbrukning:    32 876 kr
Total investering: 228 114 kr
   
Tidigare elförbrukning för belysning: 171 649 kWh
Ny elförbrukning för belysning: 78 093 kWh
Besparing: 93 555 kWh

Med ett elpris på 0,80 kr/kWh ger detta en årlig besparing på 74 845 kr.

Slutsats
Investeringen i LED-rör betalar sig på tre år.

Färre byten
En trevlig bonus är att vi slipper byta rör lika ofta, eftersom en LED-lampa håller i över åtta år.

4. FAKTA OM MILJÖN

Vi har samlat ihop ett antal intressanta länkar och artiklar!

Nyttiga länkar

Här kan du se vår samling med länkar:

Miljömaterial
Svensk skog rapport(pdf, engelsk, 20 sidor med fakta och snygg layout)
Danmarks Grønne Fremtid (pdf, 43 sidor med fakta och snygg layout)
Tryksager er populære, men vi elsker at hade dem
Lilla miljöfoldern (pdf)

Miljövideor
Mød Axel Skovmand
Er du også træt
How green is your internet
Paper Is Dead

Miljösidor
Klimabevidst.dk – hjälper företag med miljövänliga initiativ.
TwoSides.info – miljöinformation om den grafiska branschen.

Det krävs mycket energi för att tillverka papper

Ja, men mycket mindre än man skulle kunna tro. I ett hushåll står den tryckta reklamen för 0,6 % av koldioxidutsläppen.

Läs varför

Alla typer av trycksaker är lika skadliga för miljön

Nej, det stämmer inte.

Läs varför

Trä är världens miljövänligaste råvara

Ja, det stämmer. Och lyckligtvis sker det en tillväxt i Europa eftersom träden återplanteras.

Läs varför

Avskogning är inte längre något problem

Helt fel! Även om Danmark återvinner 90 % av alla trycksaker, är avskogningen ett problem på andra håll i världen.

Läs varför

Det går ut över skogen att producera papper

Nej, det är faktiskt tvärtom.

Lär varför
Miljövänlig LED-belysning

Övergången till miljövänliga LED-lampor betalar sig på 2,5 år
Övergången till LED-lampor i produktionen har minskat vår belysningsrelaterade energiförbrukning med 60 %. Det är bra både för vår ekonomi och miljön.

Genom att byta ut 400 lysrör i vår produktion har vi minskat vår energiförbrukning med 160 kWh – om dagen. Det ger oss en årlig besparing på 80 000 kronor och investeringen tjänar vi in på mindre än 2,5 år.

Läs mer om vår LED-lösning.
Koldioxidneutralisering

Kundcase
En av de kunder som väljer CO2-neutrala trycksaker är Folkesparekassen, som med 8.500 kunder marknadsför sig som det hållbara alternativet till de traditionella bankerna.

»Vi bekymmrar oss för miljön eftersom det är grunden för ett hållbart samhälle med en sund ekonomi. Därför är det självklart att vi alltid väljer att få våra trycksaker CO2-neutraliserade hos Lasertryck.se. Det är inte för att skryta, utan för att vi via Lasertrycks sammarbete med ClimateCare har förtroende för att de inköpta kvoter rent faktiskt gör en skillnad i miljöbelastningen, « berättar marknadsföringsanvsvarig i Folkesparekassen Jesper Mørkenborg Kjær

Fördelar för dig
Utöver det givna faktumet att det är bra för miljön innebär det även att du kan ange på trycksaken att den är koldioxidneutral – hämta logotyp.

Årlig revision
En gång om året beräknar vi miljöpåverkan för varje trycksak och köper in utsläppsrätter (kvoter) därefter. Tillägget på 1,96 procent går alltså till inköp av kvoter.

LaserTryck.se fördubblar insatsen
När vi vet summan av de totala tilläggsinbetalningarna på 1,96 %, fördubblar LaserTryck.se det beloppet innan utsläppsrätterna köps!

Så har vi kommit fram till 1,96 %
En beräkning av vår totala miljöpåverkan under 2012 visade att vi behöver köpa utsläppsrätter för motsvarande 1,96 % av tryckomsättningen för att koldioxidneutralisera hela produktionen. Egentligen visar beräkningen att vi bara behöver köpa utsläppsrätter som motsvarar 0,9 %, men för säkerhets skull har vi valt att lägga till en procentenhet.

Allt ingår
Beräkningen gjordes 2012 av ClimateCalc, som beräknade våra totala koldixodiutsläpp från pappersproduktionen, pakettransporter, elförbrukning och bränsle till företagsbilarna.

Verkligt motköp
Den koldioxidminskning som vi åstadkommer genom den här koldioxidneutraliseringen, är inte bara lite Kyoto-hokuspokus, utan en faktisk koldioxidminskning. Pengarna används till exempel till fler vindkraftverk och solceller och installation av mer miljövänlig teknik i u-länder.

Frågor
Om du har frågor om detta är du välkommen att kontakta miljöansvarig, Esben Mols Kabell, på emk@lasertryck.se.

** UPPDATERING Januari 2017 **
Vi har nu gjort vårt andra uttalande och hittills har 547 kunder CO2-neutraliserade sina tryckmaterial, vilket innebär att vi har köpt för 61 744 kr. Koldioxidkrediter motsvarande 930 ton. Se vårt certifikat

** UPPDATERING September 2015 **
Vi har nu gjort vår anden uppgörelse och in till vidare har 667 kunder CO2-neutraliserat sin trycksak, vilket betyder att vi har köpt CO2 kredit för 32.952 kr, detta svarar till 495 tons. Se vårt certifikat.

** UPPDATERING September 2014 **
Vi har nu gjort vår första uppgörelse och in till vidare har 435 kunder CO2-neutraliserat sin trycksak, vilket betyder att vi har köpt CO2 kredit för 19.375 kr, detta svarar till 279 tons. Se vårt certifikat.
Världens grönaste CTP-anläggning

Vi har under 2012 installerat världens grönaste CTP-anläggning för produktion av tryckplåtar. Med den nya tekniken sker framkallningen helt utan kemikalier (framkallningsvätskor).
det är viktigt att skydda miljön

Papperstidning jämfört med nätet
En tidning belastar klimatet med ca 80 gram koldioxid. Läser du nyheter på nätet en halvtimme om dagen, belastar du den med ca. 100 gram koldioxid. Allt vi gör påverkar klimatet. Men få vet hur mycket.

Danskarna har ett speciellt förhållande till trycksaker, särskilt de som varje vecka hamnar i brevlådan. 90 procent av dem som får hushållsreklam använder den varje vecka och två av tre danskar säger i en färsk undersökning att reklammaterial hjälper dem att hitta bra erbjudanden och handla billigare än tidigare.

Det finns ingen anledning att välja bort tidningar och trycksaker enbart av hänsyn till miljön.

Veckotidningar är populära
Veckotidningarna är också populära. 7 av 10 danskar läser dem ofta eller alltid. Dessutom uppger 63 procent av danskarna att de föredrar att läsa tidningen på papper snarare än på nätet. Samtidigt fortsätter läsningen av tidningar och tidskrifter att öka.

Den tryckta kommunikationen växer i en alltmer digitaliserad värld. Detta beror på att tryckta och digitala medier inte utgör någon motsättning till varandra utan är två kommunikationsformer med olika egenskaper och betydelse i vår vardag.

Trycksaker är användarvänliga
Trycksaker är konkreta och överskådliga och ger värdefull, användbar information. De är enkla och användarvänliga och kan transporteras i tid och rum.

Men trycksaker är också något som vi nästan alla älskar att hata. Reklamhögen stör oss därför att vi tror att den förorenar mycket mer än den faktiskt gör.

Detsamma gäller för tidningar och tidskrifter. Vi använder dem flitigt, men vill inte riktigt stå för det. De stör vår miljömedvetna image.Familjens koldioxidnota
Inte många vet att trycksaker bara utgör 0,6 procent av en familjs koldioxidnota.

Dagstidningar, veckotidningar och hushållsreklam utgör cirka en procent av de totala koldioxidutsläppen i ett genomsnittligt, danskt hushåll. Detta motsvarar knappt 130 kg koldioxid om året.

15 års systematiskt miljöarbete
Hållbart, nordiskt skogsbruk, effektiv och energisnål papperstillverkning baserad på biomassa och vattenkraft, återvinning av trycksaker och 15 års systematiskt miljöarbete i den grafiska branschen säkerställer att tidningar, tidskrifter och reklammaterial har en god miljöprofil.

Klimatutmaningen
Vi måste ta klimatutmaningen på allvar och stärka konsumenternas medvetenhet om klimat och miljö.

Och det är sunt förnuft att välja bort hushållsreklam som man inte har användning av. Eller skippa papperstidningen om man hellre läser nyheter på nätet.

Alternativen belastar också klimatet så det finns ingen anledning att stryka kring husväggarna med det senaste matmagasinet och de senaste veckotidningarna.

Följ miljödebatten och läs fler artiklar på www.ga.dk.

Artikel från Børsen, torsdag 5 mars 2009
Av Lars Bram, vd, Grafisk Arbejdsgiverforening
återvinna papper

Vi blir bättre och bättre på att återvinna papper. Den europeiska pappersindustrin har faktiskt världsrekord i pappersåtervinning (72,2 % år 2009)*.

Men eftersom pappersfibrer endast kan återvinnas ett fåtal gånger krävs 40 procent nya pappersfibrer för att upprätthålla en återvinningscykel.
Alltså måste man ständigt fälla fler träd.

Att säga att det försvinner träd när du använder papper är samma sak som att hävda att det försvinner spannmål när du äter bröd.


Skandinaviskt papper
Allt papper som LaserTryck.se använder härstammar från hållbart skogsbruk i Sverige och Finland. Här planteras tre till fyra träd för varje träd som avverkas (inte alla träd blir fullvuxna).

Mer europeisk skog
I Europa har den totala skogsarealen ökat med mer än 30 procent sedan 1950, och arealen utökas för varje år med ett område stort som 1,5 miljoner fotbollsplaner – eller fyra gånger så stort som London.**

Ständig avskogning
Avskogning (icke-hållbart skogsbruk) förekommer dock fortfarande utanför Europas gränser, främst i tropikerna. 90 procent av problemet beror på icke hållbart jordbruk.*** Se även avsnittet om avskogning.

info om avskogning


Träden blir till energi, inte papper
Det är också värt att notera att 53 procent av allt trä i världen används för energiproduktion, 28 procent av sågverk och endast 11 procent av pappersindustrin.**** Se även avsnittet om papper och energi.

Kontrollera att ditt tryckeri kan redogöra för varifrån deras papper kommer.

* Enligt ERPC
** CEPI, Forest Fact Sheet, juli 2008
*** World Rainforest Movement; FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO
**** FAO-statistik, 2007
Även om den europeiska pappersindustrin är en stor konsument av förnybar energi med låga koldioxidutsläpp, råder det ingen tvekan om att pappersindustrin är energiintensiv. Men faktiskt mycket mindre än man skulle kunna tro.

200 kg papper om året
I genomsnitt krävs det 500 kilowattimmar (kWh) för att producera de ca 200 kg papper som vi förbrukar per person och år. Det är lika mycket energi som en dator förbrukar på fem månader om den är i gång hela tiden. Eller en 60 W glödlampa som lyser kontinuerligt under ett år.*

Hållbar industri
Pappersindustrin, som 2005 stod för 1,1 procent av koldioxidutsläppen i världen, har utsetts till en av de mest hållbara industrierna i vårt samhälle.**
 
I Europa kommer mer än hälften av all energi som används för att framställa papper från förnybar energi.***

Papper och koldioxoid
Även om man räknar med koldioxidutsläppen under transport och tryck är europeiskt papper koldioxidneutralt. För det första syresätter träden atmosfären under sin uppväxttid och lagrar koldioxid.
Se även avsnittet om koldioxidens kretslopp.

Målinriktat miljöarbete
Den grafiska industrin har dessutom, bland annat genom ny teknik, gjort en riktad miljöinsats genom att ha fasat ut lösningsmedel, infört vegetabiliska färger och genomdrivit ytterligare energibesparingar.
 
*Paper & The Environment, ATS Consulting, augusti 2007
**CEO Perspectives 2008, PricewaterhouseCoopers
***CEPI, Forest Fact Sheet, 2008


Det finns goda skäl att ha koll på produktionsmetoden när du beställer trycksaker.

Offsetsamtryck
På LaserTryck.se produceras de flesta trycksaker med s.k. offsetsamtryck, vilket innebär att vi trycker för många kunder på samma stora tryckark. Därigenom minimeras antalet spillark per kund.
 
Vid vanligt offsettryck används ca 1 600 A4-ark per tryckstart innan färgerna är satta. Vid offsetsamtryck är antalet ca 200 A4-ark.

Digitaltryck och miljön
Om du behöver trycksaker i liten upplaga är digitaltryck lösningen för dig. Här används inga ark för färgpassning. Det sparar verkligen papper. Med digitaltryck går det också att framställa flera olika trycksaker i mindre upplaga och därmed rikta trycksaken direkt till mottagaren.

Detta minimerar pappersförbrukningen och ger samtidigt bättre respons, eftersom mottagaren upplever reklamen som mer relevant.

Exempel:
Ett stugföretag ska trycka en katalog. I stället för att producera en stor trycksak med samtliga stugor kan man med digitaltryck producera exempelvis 20 olika kataloger som segmenteras på olika målgrupper.

Kunder som alltid åker till Bohuslän i stora grupper behöver inte få alla sidorna med stugor i Småland för fyra personer, utan swimmingpool, för att ta ett exempel.

Målinriktat miljöarbete
Den grafiska industrin har dessutom, bland annat genom ny teknik, gjort en riktad miljöinsats genom att ha fasat ut lösningsmedel, infört vegetabiliska färger och genomdrivit ytterligare energibesparingar.

Produktion dygnet runt
Värt att notera är att vi på LaserTryck.se producerar både digitaltryck och offsetsamtryck dygnet runt.

Detta har en positiv effekt på miljön eftersom vi utnyttjar den överskottskraft som vindkraftverken producerar när de flesta av oss ligger och sover.
 
info om trä
Trä är världens miljövänligaste råvara av flera anledningar:

Träden växer
Råvaran trä skapas hela tiden av naturen själv med hjälp av solenergi, koldioxid och vatten.

Träd avlägsnar en del av den koldioxid i luften som annars orsakar växthusgaser. Koldioxidlagringen sker såväl i levande träd som i träprodukter.

Solenergi
Träden lagrar solenergi som kan utnyttjas i ett senare skede genom förbränning av trä, till exempel i form av ved
eller flis.

Energi från träd och andra växtprodukter bidrar inte till växthuseffekten, i motsats till energi från kol, olja och gas.

Förklaringen är att förbränningen av växtprodukter frigör koldioxid, som redan finns i kretsloppet, medan förbränningen av kol, olja och gas skickar in nytt kol från jordens inre i det kolkretslopp som skapar växthuseffekten.

Koldioxidens kretslopp
Bilden visar koldioxidkretsloppet för trä. När träden växer absorberas koldioxid i trädet. När träet bränns eller ruttnar frigörs koldioxiden igen.
Under tiden kan vi använda skogen till papper, att bygga hus osv.

Energin tillvaratas
Om vi tar vara på energin när träet bränns kan vi använda de icke förnybara bränslena som olja och kol mer sparsamt, och därmed också undvika utsläpp av ytterligare koldioxid från olja och kol.
miljö

Förutsättningar
Men det finns några nödvändiga förutsättningar för träets överlägsna miljöprestanda!

1. Bevara skogsarealen
Skogsarealen måste bevaras och man får inte avverka fler träd i skogarna än den löpande tillväxten. Så går det till i exempelvis Danmark, Europa och Nordamerika. Se även Skogarna drabbas av papperstillverkning.

2. Den biologiska mångfalden
Träproduktionen får inte minska ekosystemets biologiska mångfald.

3. Energi och kemikalier
Träet ska bearbetas utan onödig användning av energi och kemikalier och med hänsyn tagen till arbetsmiljön, till exempel genom användning av Svanenmärkt papper.

4. Flitig användning
Träprodukter ska användas flitigt, länge och klokt.

5. Återvinning
Träprodukter ska återvinnas eller användas som energikälla efter att ha tjänat sitt ursprungliga syfte.

Källa: www.trae.dk

avskogning

Bara för att vi på våra breddgrader har ett starkt fokus på hållbart skogsbruk, betyder det inte att avskogningen inte är något problem.

Plats för jordbruk
Mellan 1990 och 2005 avverkades årligen 13 miljoner hektar skog i genomsnitt. Skogarna avverkas ofta i syfte att tjäna pengar, för att göra mer plats för jordbruk samt för att exportera trä. Detta enligt nyhetsbyrån Media Global som samarbetar med FN.

20 % av världens koldioxidutsläpp
Avskogningen står för uppskattningsvis 20 procent av jordens koldioxidutsläpp.

Därmed är utsläppen från skogsavverkningen värre än de totala utsläppen från världens alla transportmedel.

Bäst, snabbast och billigast
Norges statsminister, Jens Stoltenberg, har sagt att vi genom att minska avskogningen kan uppnå de största, snabbaste och billigaste nedskärningarna av de globala växthusgasutsläppen.

Bidrag till U-länder
– Det är av yttersta vikt att minska avskogningen i utvecklingsländerna när vi ska åtgärda de problem som klimatförändringarna orsakat. Men det är en komplex och krävande uppgift som kommer att kräva långsiktigt engagemang, säger FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, enligt Media Global.

Kompensation
Enligt Jens Stoltenberg är lösningen att ge ekonomisk kompensation till de länder som drar ned på sin avskogning.

När vi avverkar träd och skövlar skogar kostar det världsekonomin mer än den rådande finanskrisen, vilket framgår av en EU-studie.

Träd renar vatten

Träd renar vatten
Varje år kostar det oss mellan 2 000 och 5 000 miljarder dollar när planetens träd och skogar försvinner. Det skyhöga beloppet beror på att träden bland annat hjälper till att rena vatten och absorbera koldioxid från atmosfären.

Nya metoder
När naturen förstörs slutar den att bidra positivt till vårt klimat – ett bidrag som ursprungligen inte kostade oss något när det skedde helt naturligt.

När exempelvis träd avverkas och inte längre tar upp någon koldioxid måste vi i stället hitta andra sätt att minska koldioxidmängden. Det kostar.

Träd binder viktiga växthusgaser
Studien visar att det i synnerhet är skogarnas förmåga att ta upp de viktigaste växthusgaserna som kommer att brista och stå oss dyrt i framtiden.

Dessutom är det de fattigaste områdena i världen som drabbas hårdast då de ofta är direkt beroende av skogen – både i form av mat och byggmaterial.

Din inköpskorg

Ekpres gebyr
Pris totalt exkl. moms
Samlet rabat

Vi rekommenderar att du beställer på nätet.

På så sätt vet du säkert att beställningen blir korrekt när det gäller format, upplaga och färger.
Och du undviker förseningar på grund av att vi måste lägga in beställningen manuellt.

Om du är osäker kan du kontakta kundtjänst på info@lasertryck.se
eller på tel. +45 87 303 403
Få innehållet i varukorgen skickat till valfri e-postadress.
I e-postmeddelandet finns en direktlänk som underlättar återbeställning.
Neutral offert

Möjligheten för att få neutrala offerter är ett verktyg till de många reklambyråer som vi har glädje av att vara underleverantörer för.

Genom att få neutrale offerter kan byråerna lätt anpassa priserna och skicka det vidare till deras kund. Vårt namn, logga och beställningslänk finns inte med i offerten.

Allt är möjligt
Om du har frågor, eller inte hittar det du söker, vänligan kontakta vår kundtjänst på info@lasertryck.se eller ring på 08-55 11 89 54