LaserTryck.se AB

CSR Sektion

Läs här om vår CSR-policy.

Se också vår miljö-avsnitt

Ett modeord för ”ordentligt uppförande”
Hos LaserTryck.se kallar vi CSR ”ordentligt uppförande”. Vi vill göra en aktiv insats för att påverka både människor och miljö positivt. Vi vill göra en insats som sträcker sig längre än de juridiska och lagstadgade krav som vi - i likhet med andra företag - är skyldiga att uppfylla.

Konkreta exempel
Här på sidan vill vi visa dig en rad konkreta exempel på hur vi arbetar med CSR.

Att ha en välformulerad CSR-policy på skrift är en sak, det är en helt annan sak att i en tidspressad vardag realisera de projekt man beslutat sig för.

Du är domare
Vi tycker själva att vi är ett bra exempel på att man både kan vara ett växande företag på en marknad präglad av konkurrens, och ändå ha energi och kraft att bedriva ett omfattande CSR-arbete, men vi låter dig vara domare.

Om du har frågor gällande vår CSR-policy är du välkommen att kontakta mig på esben@lasertryck.se.

Esben Mols Kabell
Esben Mols Kabell
vd, miljöansvarig
Hos LaserTryk passer vi godt på miljøet

Foto lavet som variabelt foto - se stor version

Läs vår lilla miljöfolder Lilla csr-foldern
Läs vår lilla miljöfolder (se onlineversionen) med praktisk information.

Organdonation

Vårt ”ta-ställning-projekt” gav rikstäckande publicitet.

När vi i november 2014 fick reda på att vår kollega Maria Wagtmann hade haft organdonation nära inpå livet, började vi prata om att vi med vår enorma kontaktyta borde kunna göra skillnad. Vi hanterar tusentals order varje vecka och tack vare detta kommer vi i kontakt med otroligt många människor.

Opolitiskt vykort
I samarbete med Transplantation.dk utformade vi ett "opolitiskt vykort" där vi inte uppmanar till varken det ena eller det andra, bara att man ska ta ställning. Vi skriver kort och gott: "Alla beslut är bättre än inget beslut".

50 000 st. neutrala vykort har delats ut
Projektet drogs snabbt igång och snart hade vi bifogat 50 000 vykort i våra paketförsändelser. Nästa fas innebar att aktivera vårt nätverk så att ännu fler vykort kunde delas ut. Ett flertal idrottsklubbar och webbutiker anmälde sitt intresse att hjälpa till med utdelningen av vykorten, som inte har vår logga och därför är neutrala.

Positivt mottagande
Projektet har varit en stor framgång och Jan Rishave, ordförande för organisationen ”Oplysning om Organdonation”, var mycket entusiastisk över att ett privat företag på egen hand tog ett sådant initiativ. Vår egen Maria Wagtmann sa till oss:

"Jag är så glad och stolt över att just min arbetsplats startar denna kampanj, jag tycker att alla borde ta ställning".

Organdonation kort
Läs kortet

Grafisk CSR-kodex

CSR-kodex

Anslutning till frivilligt, danskt CSR-program.

LaserTryck.se har gått med i ”Grafisk CSR-kodex”.

Tio CSR-principer
Programmet har utformats av Grafisk Arbejdsgiverforening och HK Privat och går i sin enkelhet ut på att de företag som deltar förbinder sig att följa programmets tio CSR-principer.

Komplett lista
Kom ihåg att kontrollera att ditt tryckeri har förbundit sig att följa riktlinjerna. Komplett deltagarlistahittar du på www.grakom.dk Observera att LaserTryck.se var det första företag som anslöt sig.

LaserTryck.se och musiken

Vi har sedan länge ett samarbete med landets arenor och festivaler.

Win-win
Vi ger vårt stöd till kulturen, samtidigt som vi exponeras gentemot våra kunder som oftaär flitiga koncertbesökare - ren och skär win-win.

Musikfestivaler logoer


Sponsor för tidigare kollega (och talang inom rap-genren).

Queen Machine, minikoncert under lunchrasten.

Vi har under ett antal år haft ett nära samarbete med Per Vers, en av Danmarks mest kritikerrosade rappare. Under maj 2014 erbjöd vi våra kunder ett exemplar av Pers nya album DNA - helt gratis.
Hoptimist til Northside Festival
”Den lille Hoptimist” som vi gjorde till Northside Festival. Den användes som gåva till de konstnärer som uppträdde, en liten gåva som minne från denna speciella festival.

FSC®-certifierat

LaserTryck.se är FSC®-certifierat
med licenskod FSC®-C010493.

FSC®-märkning av en trycksak ser till att pappret härstammar från ett hållbart skogsbruk och andra kontrollerade material, att djur och växter beskyddas och att de människor som arbetar i skogen har rätt till utbildning, säkerhetsutrustning och anständig lön. Se certifikat.

Kontakta oss för en ev. FSC®-märkning på mj@lasertryck.se då FSC®-certifierat papper måste köpas in separat och olika procedurer måste överhållas. FSC-certifiering av en trycksak kostar 740 kr.

Se vår FSC®-guide här.

Projekt giveback

En miljon flygblad och affischer - gratis

När andra företag stödjer välgörenhetsprojekt via tv-galor etc. har vi valt att visa vårt stöd via vår produktionsanläggning.

Helt gratis
2009 presenterade vi därför ”Projekt GiveBack”, inom vilket vi årligen trycker upp 1 miljon flygblad och 50 000 affischer till välgörenhetsprojekt - helt utan kostnad. Vi betalar även frakten.

Hundratals projekt
Under åren har vi förmedlat vårt stöd till hundratals olika projekt och det är en förmån att få arbeta tillsammans med några av landets många eldsjälar.

Följ med på facebook
facebook.com/EnMioGratisFlyers kan du se de olika projekt som vi stödjer. Ta dig en titt, vem vet, kanske finns där ett projekt som även du kan tänka dig att stödja.

Läs mer GiveBack

Artikel från Stiften 6. maj 2013
Artikel från Stiften, maj 2013

LaserTryck.se och idrotten

Vi ger vårt stöd både lokalt och nationellt.


Samarbete med Skovbakken Squashklubb


Sponsor för VM i handboll i Egypten, 2021


Sponsor för VRIs fotbollskillar


Vi är ett stående inslag vid DHL-Stafetten


Sponsor för Bakken Bears


Sponsor för Rasmus Sterobo från Team Cult Energy

Mångskiftande arbetsplats

Hos LaserTryck.se finns det plats för alla.

Hos LaserTryck.se är vi en brokig skara människor - på ett positivt sätt.

Mer än 20 nationer
Mer än 20 olika nationer finns representerade hos oss, vilket innebär en fantastisk mångfald och dynamik i vardagen.

Personal från
Marocko, Grönland, Sydkorea, Ryssland, Polen, Rumänien, Norge, Sverige, Turkiet, USA, Frankrike, Palestina, Indien, Tyskland, Schweiz, Somalia, Senegal, Canada, Iran, Island och Danmark.

CSR-ambassadörer
Vi har utsett alla medarbetare till CSR-ambassadörer. Via vår interna CSR-folder ska alla få kunskap om våra värderingar och vår CSR-politik. Förhoppningen är att alla vill bidra till att sprida det positiva budskapet.

Jullunch 2018
Jullunch 2018

Miljövänlig LED-belysning

Övergången till miljövänliga LED-lampor betalar sig på 2,5 år
Övergången till LED-lampor i produktionen har minskat vår belysningsrelaterade energiförbrukning med 60 %. Det är bra både för vår ekonomi och miljön.

Genom att byta ut 400 lysrör i vår produktion har vi minskat vår energiförbrukning med 160 kWh – om dagen. Det ger oss en årlig besparing på 80 000 kronor och investeringen tjänar vi in på mindre än 2,5 år.

Läs mer om vår LED-lösning.
Koldioxidneutralisering

Kundcase
En av de kunder som väljer CO2-neutrala trycksaker är Folkesparekassen, som med 8.500 kunder marknadsför sig som det hållbara alternativet till de traditionella bankerna.

»Vi bekymmrar oss för miljön eftersom det är grunden för ett hållbart samhälle med en sund ekonomi. Därför är det självklart att vi alltid väljer att få våra trycksaker CO2-neutraliserade hos Lasertryck.se. Det är inte för att skryta, utan för att vi via Lasertrycks sammarbete med ClimateCare har förtroende för att de inköpta kvoter rent faktiskt gör en skillnad i miljöbelastningen, « berättar marknadsföringsanvsvarig i Folkesparekassen Jesper Mørkenborg Kjær

Fördelar för dig
Utöver det givna faktumet att det är bra för miljön innebär det även att du kan ange på trycksaken att den är koldioxidneutral – hämta logotyp.

Årlig revision
En gång om året beräknar vi miljöpåverkan för varje trycksak och köper in utsläppsrätter (kvoter) därefter. Tillägget på 1,96 procent går alltså till inköp av kvoter.

LaserTryck.se fördubblar insatsen
När vi vet summan av de totala tilläggsinbetalningarna på 1,96 %, fördubblar LaserTryck.se det beloppet innan utsläppsrätterna köps!

Så har vi kommit fram till 1,96 %
En beräkning av vår totala miljöpåverkan under 2012 visade att vi behöver köpa utsläppsrätter för motsvarande 1,96 % av tryckomsättningen för att koldioxidneutralisera hela produktionen. Egentligen visar beräkningen att vi bara behöver köpa utsläppsrätter som motsvarar 0,9 %, men för säkerhets skull har vi valt att lägga till en procentenhet.

Allt ingår
Beräkningen gjordes 2012 av ClimateCalc, som beräknade våra totala koldixodiutsläpp från pappersproduktionen, pakettransporter, elförbrukning och bränsle till företagsbilarna.

Verkligt motköp
Den koldioxidminskning som vi åstadkommer genom den här koldioxidneutraliseringen, är inte bara lite Kyoto-hokuspokus, utan en faktisk koldioxidminskning. Pengarna används till exempel till fler vindkraftverk och solceller och installation av mer miljövänlig teknik i u-länder.

Frågor
Om du har frågor om detta är du välkommen att kontakta miljöansvarig, Esben Mols Kabell, på emk@lasertryck.se.

** UPPDATERING Januari 2017 **
Vi har nu gjort vårt andra uttalande och hittills har 547 kunder CO2-neutraliserade sina tryckmaterial, vilket innebär att vi har köpt för 61 744 kr. Koldioxidkrediter motsvarande 930 ton. Se vårt certifikat

** UPPDATERING September 2015 **
Vi har nu gjort vår anden uppgörelse och in till vidare har 667 kunder CO2-neutraliserat sin trycksak, vilket betyder att vi har köpt CO2 kredit för 32.952 kr, detta svarar till 495 tons. Se vårt certifikat.

** UPPDATERING September 2014 **
Vi har nu gjort vår första uppgörelse och in till vidare har 435 kunder CO2-neutraliserat sin trycksak, vilket betyder att vi har köpt CO2 kredit för 19.375 kr, detta svarar till 279 tons. Se vårt certifikat.
Världens grönaste CTP-anläggning

Vi har under 2012 installerat världens grönaste CTP-anläggning för produktion av tryckplåtar. Med den nya tekniken sker framkallningen helt utan kemikalier (framkallningsvätskor).
det är viktigt att skydda miljön

Papperstidning jämfört med nätet
En tidning belastar klimatet med ca 80 gram koldioxid. Läser du nyheter på nätet en halvtimme om dagen, belastar du den med ca. 100 gram koldioxid. Allt vi gör påverkar klimatet. Men få vet hur mycket.

Danskarna har ett speciellt förhållande till trycksaker, särskilt de som varje vecka hamnar i brevlådan. 90 procent av dem som får hushållsreklam använder den varje vecka och två av tre danskar säger i en färsk undersökning att reklammaterial hjälper dem att hitta bra erbjudanden och handla billigare än tidigare.

Det finns ingen anledning att välja bort tidningar och trycksaker enbart av hänsyn till miljön.

Veckotidningar är populära
Veckotidningarna är också populära. 7 av 10 danskar läser dem ofta eller alltid. Dessutom uppger 63 procent av danskarna att de föredrar att läsa tidningen på papper snarare än på nätet. Samtidigt fortsätter läsningen av tidningar och tidskrifter att öka.

Den tryckta kommunikationen växer i en alltmer digitaliserad värld. Detta beror på att tryckta och digitala medier inte utgör någon motsättning till varandra utan är två kommunikationsformer med olika egenskaper och betydelse i vår vardag.

Trycksaker är användarvänliga
Trycksaker är konkreta och överskådliga och ger värdefull, användbar information. De är enkla och användarvänliga och kan transporteras i tid och rum.

Men trycksaker är också något som vi nästan alla älskar att hata. Reklamhögen stör oss därför att vi tror att den förorenar mycket mer än den faktiskt gör.

Detsamma gäller för tidningar och tidskrifter. Vi använder dem flitigt, men vill inte riktigt stå för det. De stör vår miljömedvetna image.Familjens koldioxidnota
Inte många vet att trycksaker bara utgör 0,6 procent av en familjs koldioxidnota.

Dagstidningar, veckotidningar och hushållsreklam utgör cirka en procent av de totala koldioxidutsläppen i ett genomsnittligt, danskt hushåll. Detta motsvarar knappt 130 kg koldioxid om året.

15 års systematiskt miljöarbete
Hållbart, nordiskt skogsbruk, effektiv och energisnål papperstillverkning baserad på biomassa och vattenkraft, återvinning av trycksaker och 15 års systematiskt miljöarbete i den grafiska branschen säkerställer att tidningar, tidskrifter och reklammaterial har en god miljöprofil.

Klimatutmaningen
Vi måste ta klimatutmaningen på allvar och stärka konsumenternas medvetenhet om klimat och miljö.

Och det är sunt förnuft att välja bort hushållsreklam som man inte har användning av. Eller skippa papperstidningen om man hellre läser nyheter på nätet.

Alternativen belastar också klimatet så det finns ingen anledning att stryka kring husväggarna med det senaste matmagasinet och de senaste veckotidningarna.

Följ miljödebatten och läs fler artiklar på www.ga.dk.

Artikel från Børsen, torsdag 5 mars 2009
Av Lars Bram, vd, Grafisk Arbejdsgiverforening
återvinna papper

Vi blir bättre och bättre på att återvinna papper. Den europeiska pappersindustrin har faktiskt världsrekord i pappersåtervinning (72,2 % år 2009)*.

Men eftersom pappersfibrer endast kan återvinnas ett fåtal gånger krävs 40 procent nya pappersfibrer för att upprätthålla en återvinningscykel.
Alltså måste man ständigt fälla fler träd.

Att säga att det försvinner träd när du använder papper är samma sak som att hävda att det försvinner spannmål när du äter bröd.


Skandinaviskt papper
Allt papper som LaserTryck.se använder härstammar från hållbart skogsbruk i Sverige och Finland. Här planteras tre till fyra träd för varje träd som avverkas (inte alla träd blir fullvuxna).

Mer europeisk skog
I Europa har den totala skogsarealen ökat med mer än 30 procent sedan 1950, och arealen utökas för varje år med ett område stort som 1,5 miljoner fotbollsplaner – eller fyra gånger så stort som London.**

Ständig avskogning
Avskogning (icke-hållbart skogsbruk) förekommer dock fortfarande utanför Europas gränser, främst i tropikerna. 90 procent av problemet beror på icke hållbart jordbruk.*** Se även avsnittet om avskogning.

info om avskogning


Träden blir till energi, inte papper
Det är också värt att notera att 53 procent av allt trä i världen används för energiproduktion, 28 procent av sågverk och endast 11 procent av pappersindustrin.**** Se även avsnittet om papper och energi.

Kontrollera att ditt tryckeri kan redogöra för varifrån deras papper kommer.

* Enligt ERPC
** CEPI, Forest Fact Sheet, juli 2008
*** World Rainforest Movement; FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO
**** FAO-statistik, 2007
Även om den europeiska pappersindustrin är en stor konsument av förnybar energi med låga koldioxidutsläpp, råder det ingen tvekan om att pappersindustrin är energiintensiv. Men faktiskt mycket mindre än man skulle kunna tro.

200 kg papper om året
I genomsnitt krävs det 500 kilowattimmar (kWh) för att producera de ca 200 kg papper som vi förbrukar per person och år. Det är lika mycket energi som en dator förbrukar på fem månader om den är i gång hela tiden. Eller en 60 W glödlampa som lyser kontinuerligt under ett år.*

Hållbar industri
Pappersindustrin, som 2005 stod för 1,1 procent av koldioxidutsläppen i världen, har utsetts till en av de mest hållbara industrierna i vårt samhälle.**
 
I Europa kommer mer än hälften av all energi som används för att framställa papper från förnybar energi.***

Papper och koldioxoid
Även om man räknar med koldioxidutsläppen under transport och tryck är europeiskt papper koldioxidneutralt. För det första syresätter träden atmosfären under sin uppväxttid och lagrar koldioxid.
Se även avsnittet om koldioxidens kretslopp.

Målinriktat miljöarbete
Den grafiska industrin har dessutom, bland annat genom ny teknik, gjort en riktad miljöinsats genom att ha fasat ut lösningsmedel, infört vegetabiliska färger och genomdrivit ytterligare energibesparingar.
 
*Paper & The Environment, ATS Consulting, augusti 2007
**CEO Perspectives 2008, PricewaterhouseCoopers
***CEPI, Forest Fact Sheet, 2008


Det finns goda skäl att ha koll på produktionsmetoden när du beställer trycksaker.

Offsetsamtryck
På LaserTryck.se produceras de flesta trycksaker med s.k. offsetsamtryck, vilket innebär att vi trycker för många kunder på samma stora tryckark. Därigenom minimeras antalet spillark per kund.
 
Vid vanligt offsettryck används ca 1 600 A4-ark per tryckstart innan färgerna är satta. Vid offsetsamtryck är antalet ca 200 A4-ark.

Digitaltryck och miljön
Om du behöver trycksaker i liten upplaga är digitaltryck lösningen för dig. Här används inga ark för färgpassning. Det sparar verkligen papper. Med digitaltryck går det också att framställa flera olika trycksaker i mindre upplaga och därmed rikta trycksaken direkt till mottagaren.

Detta minimerar pappersförbrukningen och ger samtidigt bättre respons, eftersom mottagaren upplever reklamen som mer relevant.

Exempel:
Ett stugföretag ska trycka en katalog. I stället för att producera en stor trycksak med samtliga stugor kan man med digitaltryck producera exempelvis 20 olika kataloger som segmenteras på olika målgrupper.

Kunder som alltid åker till Bohuslän i stora grupper behöver inte få alla sidorna med stugor i Småland för fyra personer, utan swimmingpool, för att ta ett exempel.

Målinriktat miljöarbete
Den grafiska industrin har dessutom, bland annat genom ny teknik, gjort en riktad miljöinsats genom att ha fasat ut lösningsmedel, infört vegetabiliska färger och genomdrivit ytterligare energibesparingar.

Produktion dygnet runt
Värt att notera är att vi på LaserTryck.se producerar både digitaltryck och offsetsamtryck dygnet runt.

Detta har en positiv effekt på miljön eftersom vi utnyttjar den överskottskraft som vindkraftverken producerar när de flesta av oss ligger och sover.
 
info om trä
Trä är världens miljövänligaste råvara av flera anledningar:

Träden växer
Råvaran trä skapas hela tiden av naturen själv med hjälp av solenergi, koldioxid och vatten.

Träd avlägsnar en del av den koldioxid i luften som annars orsakar växthusgaser. Koldioxidlagringen sker såväl i levande träd som i träprodukter.

Solenergi
Träden lagrar solenergi som kan utnyttjas i ett senare skede genom förbränning av trä, till exempel i form av ved
eller flis.

Energi från träd och andra växtprodukter bidrar inte till växthuseffekten, i motsats till energi från kol, olja och gas.

Förklaringen är att förbränningen av växtprodukter frigör koldioxid, som redan finns i kretsloppet, medan förbränningen av kol, olja och gas skickar in nytt kol från jordens inre i det kolkretslopp som skapar växthuseffekten.

Koldioxidens kretslopp
Bilden visar koldioxidkretsloppet för trä. När träden växer absorberas koldioxid i trädet. När träet bränns eller ruttnar frigörs koldioxiden igen.
Under tiden kan vi använda skogen till papper, att bygga hus osv.

Energin tillvaratas
Om vi tar vara på energin när träet bränns kan vi använda de icke förnybara bränslena som olja och kol mer sparsamt, och därmed också undvika utsläpp av ytterligare koldioxid från olja och kol.
miljö

Förutsättningar
Men det finns några nödvändiga förutsättningar för träets överlägsna miljöprestanda!

1. Bevara skogsarealen
Skogsarealen måste bevaras och man får inte avverka fler träd i skogarna än den löpande tillväxten. Så går det till i exempelvis Danmark, Europa och Nordamerika. Se även Skogarna drabbas av papperstillverkning.

2. Den biologiska mångfalden
Träproduktionen får inte minska ekosystemets biologiska mångfald.

3. Energi och kemikalier
Träet ska bearbetas utan onödig användning av energi och kemikalier och med hänsyn tagen till arbetsmiljön, till exempel genom användning av Svanenmärkt papper.

4. Flitig användning
Träprodukter ska användas flitigt, länge och klokt.

5. Återvinning
Träprodukter ska återvinnas eller användas som energikälla efter att ha tjänat sitt ursprungliga syfte.

Källa: www.trae.dk

avskogning

Bara för att vi på våra breddgrader har ett starkt fokus på hållbart skogsbruk, betyder det inte att avskogningen inte är något problem.

Plats för jordbruk
Mellan 1990 och 2005 avverkades årligen 13 miljoner hektar skog i genomsnitt. Skogarna avverkas ofta i syfte att tjäna pengar, för att göra mer plats för jordbruk samt för att exportera trä. Detta enligt nyhetsbyrån Media Global som samarbetar med FN.

20 % av världens koldioxidutsläpp
Avskogningen står för uppskattningsvis 20 procent av jordens koldioxidutsläpp.

Därmed är utsläppen från skogsavverkningen värre än de totala utsläppen från världens alla transportmedel.

Bäst, snabbast och billigast
Norges statsminister, Jens Stoltenberg, har sagt att vi genom att minska avskogningen kan uppnå de största, snabbaste och billigaste nedskärningarna av de globala växthusgasutsläppen.

Bidrag till U-länder
– Det är av yttersta vikt att minska avskogningen i utvecklingsländerna när vi ska åtgärda de problem som klimatförändringarna orsakat. Men det är en komplex och krävande uppgift som kommer att kräva långsiktigt engagemang, säger FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, enligt Media Global.

Kompensation
Enligt Jens Stoltenberg är lösningen att ge ekonomisk kompensation till de länder som drar ned på sin avskogning.

När vi avverkar träd och skövlar skogar kostar det världsekonomin mer än den rådande finanskrisen, vilket framgår av en EU-studie.

Träd renar vatten

Träd renar vatten
Varje år kostar det oss mellan 2 000 och 5 000 miljarder dollar när planetens träd och skogar försvinner. Det skyhöga beloppet beror på att träden bland annat hjälper till att rena vatten och absorbera koldioxid från atmosfären.

Nya metoder
När naturen förstörs slutar den att bidra positivt till vårt klimat – ett bidrag som ursprungligen inte kostade oss något när det skedde helt naturligt.

När exempelvis träd avverkas och inte längre tar upp någon koldioxid måste vi i stället hitta andra sätt att minska koldioxidmängden. Det kostar.

Träd binder viktiga växthusgaser
Studien visar att det i synnerhet är skogarnas förmåga att ta upp de viktigaste växthusgaserna som kommer att brista och stå oss dyrt i framtiden.

Dessutom är det de fattigaste områdena i världen som drabbas hårdast då de ofta är direkt beroende av skogen – både i form av mat och byggmaterial.

Din inköpskorg

Ekpres gebyr
Pris totalt exkl. moms
Samlet rabat

Vi rekommenderar att du beställer på nätet.

På så sätt vet du säkert att beställningen blir korrekt när det gäller format, upplaga och färger.
Och du undviker förseningar på grund av att vi måste lägga in beställningen manuellt.

Om du är osäker kan du kontakta kundtjänst på info@lasertryck.se
eller på tel. +45 87 303 403
Få innehållet i varukorgen skickat till valfri e-postadress.
I e-postmeddelandet finns en direktlänk som underlättar återbeställning.
>
Neutral offert

Möjligheten för att få neutrala offerter är ett verktyg till de många reklambyråer som vi har glädje av att vara underleverantörer för.

Genom att få neutrale offerter kan byråerna lätt anpassa priserna och skicka det vidare till deras kund. Vårt namn, logga och beställningslänk finns inte med i offerten.

Allt är möjligt
Om du har frågor, eller inte hittar det du söker, vänligan kontakta vår kundtjänst på info@lasertryck.se eller ring på 08-55 11 89 54.