Beställ före kl. 13 idag TORSDAG och vi skickar fredag ?

Miljö politik

Läs om vår miljöpolitik här.

Se även vårt csr-sektionen

Miljöansvar
Tveklöst är det så att vi som stort produktionsföretag är skyldiga att värna miljön

Och det finns inga ursäkter för att inte ständigt försöka minska verksamhetens miljöpåverkan.

Miljömyter
Jag hoppas att kunna belysa några av de miljömyter som florerar kring trycksaker. Många glömmer att 80-90 procent av allt tryckt material återvinns, vilket innebär att reklamtrycksaker idag endast står för 0,6 procent av ett hushålls ”koldioxidnota”.

Och de träd som används för vårt Svanen-märkta papper återplanteras. I själva verket täcks Europas yta i dagsläget av 50 procent skog och beståndet har bara på de senaste tio åren vuxit med 20 procent.

Det är dock viktigt att notera att det fortfarande finns problem med avskogning i tropikerna. Boven i dramat är emellertid jordbruket och inte den grafiska industrin.

Frågor och kommentarer
Om du har frågor om vår miljöpolicy är du välkommen att kontakta mig på emk@lasertryck.se.

Esben Mols Kabell
Esben Mols Kabell
vd, miljöansvarig

Hos LaserTryk passer vi godt på miljøet

Solceller live update

1. Vad vi gör

EcoVadis

Tilldelad bronsmedalj

EcoVadis
EcoVadis är en av världens mest pålitliga leverantörer av hållbarhetsbedömningar, som utvärderar företagens hållbarhetsprestanda och praxis globalt utifrån fyra huvudområden:

 • Miljö
 • Etiskt ansvar
 • Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter
 • Hållbara inköp

Brons
Vår dedikation till miljön och samhället har möjliggjort för oss att uppnå en imponerande EcoVadis bronsmedalj, vilket placerar LaserTryck.se bland de övre 35 % av alla globala företag i EcoVadis hållbarhetsbedömning.

Det innebär för dig som kund att när du samarbetar med LaserTryck.se får du inte bara tryck av högsta kvalitet till superlåga priser, utan du stöder också ett företag som går i täten för hållbarhet.

Du kan läsa mer om EcoVadis här.

ISO 14001 + 9001

Önskar du att använda ISO-certifierad produktion, klarar vi också detta.

ISO

Vi råder över dessa miljö/kvalitetscertificeringar:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015

Ytterligare information
Om du önskar att använda dig av ISO-certifiering eller saknar ytterligare information, kontakt kundservice på info@lasertryck.se eller tlf. 08-55 11 89 54.

Vi är et svanenmärkt tryckeri

Välj tryckeri med omsorg

LaserTryck.se är ett svanenmärkt tryckeri med org. nr. 5041-0826 (se licens). När du väljer ett svanenmärkt tryckeri, väljer du samtidigt ett tryckeri som bidrar till en renare miljö, en hälsosammare arbetsmiljö för de anställda och en renare framtid för oss alla.

Stränga krav för svanenmärkta tryckerier:

 • Användning av miljövänligt papper
 • Användning av vegeta-biliska tryckfärger
 • Återvinning av trycksaker
 • Minimering av avfall, t.ex. papper
 • Användning av förnybar energi
 • Hänsyn till den kemiska arbetsmiljön

Använd logotypen
Som LaserTryck.se-kund kan du alltså sätta Svanenlogotypen på dina trycksaker som ett synligt bevis på en ansvarsfull och miljömedveten inköpspolicy. Du kan ladda ner Svanenlogotypen här.

Miljömärkt papper
På LaserTryck.se trycker vi uteslutande på miljömärkt papper. I dagsläget är 95 procent av det papper vi använder Svanenmärkt. Resten har motsvarande EU-miljöstandard.


Se stor version

Kodak Sonora Process Free

Kodak Sonora Process Free Plates

Vi har ersatt traditionella tryckplåtar som används i offsetproduktion med Kodak Sonora Process Free tryckplåtar.

Kodak Sonora Process Free tryckplåtar produceras via nyare teknik. Detta sparar kemisk bearbetning och minskar vatten- och energiförbrukningen.

Se certifikat.

100% förnybar och CO2-kompenserad el

Vi köper el med omtanke

Vi har omorganiserat 100 % av våra elinköp till förnybar och CO2-kompenserad energi producerad via dansk vindkraft.

Valet av NRGi bidrar till att värna om miljön – och stärker både produktionen och investeringen i miljövänlig energi.

Se diplom.

Greenguard- & Greenguard Gold-certificerat

Greenguard

Till inomhus användning
Att vara Greenguard certifierad betyder, att våra storformat-printers håller strikta emissionsgränser för att skapa ett bättre inomhusklimat.
Det betyder, att vi kan printa på interiör till bla. skolor och sjukhus, där barn, äldre och sjuka vistas.

FSC®-certifierad

LaserTryck.se är FSC®-certifierad med licenskod FSC®-C010493.

FSC®-märkning av en trycksak ser till att pappret härstammar från ett hållbart skogsbruk och andra kontrollerade material, att djur och växter beskyddas och att de människor som arbetar i skogen har rätt till utbildning, säkerhetsutrustning och anständig lön. Se certifikat.

Behov av FSC®-märkning
Kontakta os på info@lasertryck.se, om du önskar FSC-märkning på din trycksak. FSC-certifierad papper skall inköpas separat och olika procedurer ska överhållas.

Pris för FSC®-certifiering
FSC®-certifiering av en trycksak kostar 2% av säljpriset, dock minimum 1 360 kr.

Se vår FSC®-guide här.

ClimateCalc

LaserTryck.se är certifierat med certifikat nr. CC-000157/DK

ClimateCalc
ClimateCalc är ett certifierat beräkningsverktyg som kan beräkna den exakta CO2-belastningen för varje tryckjobb och dess produktion.
Se certifikat.

Beräkning
Det innebär att vi har en klimatredovisning för hela vår verksamhet, alla våra aktiviteter och därigenom kan beräkna CO2-belastningen för alla trycksaker vi producerar. Genom att kunna beräkna den enskilda trycksakens klimabelastning kan vi ge råd om alternativa medier som kan minska produkternas CO2-utsläpp. Dessutom kan vi också erbjuda att klimatkompensera din produktion.

Dokumentation och pris
Som kund hos LaserTryck.se kan vi hjälpa dig med en exakt beräkning av CO2-belastningen för ditt tryckmaterial, där du som kund också får möjlighet att använda ClimateCalc QR-märken på ditt tryckmaterial.

En ClimatCalc-beräkning kostar 170 k. och kan beställas genom att kontakta din kundrådgivare eller genom att skicka oss ett epost på kundservice@lasertryck.se.

Beräkningen är bindande.

CO2-KOMPENSERADE TRYCKSAKER

Ett grönt bidrag

CO2-kompenserad trycksak
LaserTryck.se är ett av få tryckerier i landet som ger dig möjlighet att få ditt tryckta material CO2-kompenserad. Förutom den uppenbara fördelen med att gynna miljön får du möjlighet att skriva på din trycksak att den är CO2-kompenserad.

Så här gör du
CO2-kompensation görs enkelt och utan förseningar när du beställer ditt trycktmaterial. Det är frivilligt och kostar ett tillägg på 1,96 %.
Du kan enkelt välja CO2-kompensation steg 4, Överföring av din beställning.

Kontakta oss på info@lasertryck.se för användning av logotypen..

Beräkning för CO2-kompensation
Det belopp som är kopplats till din beställning används för att köpa kvoter som minskar de globala CO2-utsläppen med ett belopp som motsvarar din beställnings CO2-utsläpp.
Vår kalkyl baseras på en beräkning av företagets, inkl. anställdas och underleverantörers totala utsläpp av CO2 och priset för att kompensera detta.

Av administrativa skäl är beräkningen inte individuell för den enskilda beställningen utan baserad på beställningens vikt/pris jämfört med vår totala producerade kvantitet och omsättning.

ClimateCare
LaserTryck.se samarbetar med ClimateCare angående inköp av kvoter. Pengarna investeras då på byggande av t.ex vindkraftverk och solceller, installation av mer CO2-vänlig teknik i utvecklingsländer m.m. Du kan läsa mer om här.

Certifikat
Vi har senast köpt CO2-krediter motsvarande 879 ton. Se vårt certifikat.

Klimatvänlig produktion

Vi optimerar löpande våran produktionsutrustning för att säkra en klimatvänlig produktion. Vi köper in bl.a. nyare tryckmaskiner och som det första tryckeriet i Europa, har vi valt att investera mer än 20 milj. kr. i flaggskeppet innanför offsettryck, nämligen en sprillans ny 8-färgad tryckmaskin med det rätta namnet Heidelberg XL 106-8-P LE UV.

UV-teknologi – bra för miljön
Via den nya Low Energy UV-tryckteknologin uppnår vi strömbesparingar på upp till 25 % jämförts med traditionella tryckmaskiner. Konkret betyder det, att vi sparar 100-150.000 kwt om året, svarandes till 20-30 hushålls förbruk. Antalet av makulaturark sänks med ca. 50 %, svarande till ca. 500 kg papper... om dagen!

Vi har bytt ut dom traditionella tryckplåtarna, som används till offsetproduktion, till Kodak Sonora Process Free tryckplåtar. Dessa tryckplåtar produceras via nyare teknologi. Därmed sparas det på kemiskt förarbete och vatten- och energiförbruket reduceras. Se vårat certifikat.

Heidelberg Speedmaster XL 106

Läs mer

Fakta

#1: Genom att använda nytt produktionsutrustning har Lasertryck.se mer än halverat strömförbrukning och antal ark/papper, som används till uppstart. Vi har idag ett genomsnitt på mindre än 50 ark. Till uppstart av större tryckuppgifter har LaserTryck.se ett av dom lägsta genomsnitt mätt på Heidelberg-utrustning i Europa.

Tryckmaskiner, som är äldre än fem år, drar dubbelt så mycket ström som en tryckmaskin, som är mindre än fem år gammal. 90% av Lasertryck.se produktionsutrustning till tryck och print är mindre än fem år gammalt.

#2: Vid produktion med samtryck utnyttjas både maskiner och papper optimalt.
Samtryck är en väsentlig orsak till långt mer miljövänlig produktion. Vid att samla flera kunders uppgifter på ett tryckark, reduceras det samlade papper förbruket. Der är färre antal uppstartsark/papper vid samtryck. Ett samtrycksark innehåller ofta 4-8 kunders uppgifter.

100 % ÅTERVUNNET

Våra hållbara trycksaker tryckt på 100 % återvunnet papper är inte med förbehåll special trycksaker. Faktiskt kan du beställa nästan alla ”vanliga trycksaker” på vårat återvunna papper.

Notera kvaliteten
Vårat återvunna papper är framställt av 100 % återvunnet papper. Pappret har ett mer rått utseende och naturlig vit yta och struktur. Dessutom kan pappret både svanen märkas, FSC®-certifieras och har det europeiska miljömärket Blomman.

100 % Återvunna trycksaker

Se mere her.

2. Miljötips

Solceller gagnar miljön och ger 12 % avkastning

Vi har en av landets största solcellsanläggningar

Genom upprättandet av landets största solcellsanläggningar försöker vi att kombinera en god gärning med god ekonomi.

Avkastning
Anläggningen producerar lika mycket el som 100 hushåll förbrukar, och vi räknar med en avkastning på tolv procent under perioden.

Inspiration
Här visar vi hur våra beräkningar ser ut och hoppas därigenom kunna inspirera andra företag.

Kapacitet
Anläggningen har en årlig kapacitet på 328 000 kWh och kostar 3 101 500 danska kronor (4 procents bankfinansiering per år).

Garantier
All el säljs till elbolaget, där staten garanterar oss 1,30 kr/kWh i tio års tid. Observera att reglerna ständigt förändras, så glöm inte att kontrollera aktuell lagstiftning före investering.

Förutsättning
Räkna med att elpriset stiger med 4 procent om året och kom ihåg att ta höjd för nya avgifter på solpaneler.

Slutsats
Anläggningen betalar sig på 8,5 år. Avkastning över 25 år: 12 procent per år.
Observera att solcellernas prestanda och hållbarhet garanteras i 25 år.

Se beräkningsunderlaget.

LED-belysning har halverat vår elförbrukning

- och betalar sig på tre år

Vi har halverat vår elförbrukning til belysning genom att investera i 693 LED-lysrör.

Win-win
Precis som med solceller handlar det här om en win-win-situation där vi minskar miljöbelastningen samtidigt som vi sparar pengar.

Slutsats
Investeringen i LED-rören betalar sig på tre år.

Färre lampbyten
En trevlig bonus är att vi slipper byta rör lika ofta, eftersom en LED-lampa håller iöver åtta år.

LED-belysning kalkyl
Rör och montering: 260 990 kr.
Bidrag för minskad energiförbrukning: 32 876 kr.
Total investering: 228 114 kr.
Tidigare elförbrukning för belysning: 171 649 kWh
Ny elförbrukning för belysning: 78 093 kWh
Besparing: 93 555 kWh

Med ett elpris på 0,8 kr/kWh ger detta en årlig besparing på 74 845 kr.

3. Miljömyter

Skogarna drabbas av papperstillverkningr

Nej, faktiskt det motsatta är sant

Vi blir bättre och bättre på att återvinna papper. Faktum är att hela 84 procent av papperet i den europeiska pappersindustrin återvinns (världsrekord).

Men eftersom pappersfibrer endast kan återvinnas ett fåtal gånger krävs 40 procent nya pappersfibrer för att upprätthålla en återvinningscykel. Alltså måste man ständigt fälla fler träd.

Att säga att det försvinner träd när du använder papper är samma sak som att hävda att det försvinner spannmål när du äter bröd.

Skandinaviskt papper
Allt papper som används på LaserTryck.se härstammar från hållbart skogsbruk i Sverige och Finland. Här planteras tre till fyra träd för varje träd som avverkas (inte alla träd blir fullvuxna).

Mer europeisk skog
I Europa har den totala skogsarealen ökat med över 20 procent under de senaste tio åren och omkring halva Europa är idag täckt av skog.

Ständig avskogning
Avskogning (icke-hållbart skogsbruk) förekommer dock fortfarande utanför Europas gränser, främst i tropikerna. 90 procent av problemet beror på icke hållbart jordbruk1.

Träd blir till energi, inte papper.
Det är också värt att notera att 53 procent av allt trä i världen används för energiproduktion, 28 procent av sågverk och endast 11 procent av pappersindustrin2.

Kontrollera att ditt tryckeri kan redogöra för varifrån deras papper kommer.

1 World Rainforest Movement; UN FAO.
2 FAO Statistics 2007

Det krävs mycket energi för att tillverka papper

Ja, men mycket mindre än man skulle kunna tro

Även om den europeiska pappersindustrin är en stor konsument av förnybar energi med låga koldioxidutsläpp, är det ingen tvekan om att pappersindustrin är energiintensiv. Men faktiskt mycket mindre än man skulle kunna tro.

Koldioxidneutral europeisk pappersindustri
Även när man räknar in koldioxidbelastningen under produktion och transport är vårt Svanenmärkta, europeiska papper koldioxidneutralt. För det första syresätter träden atmosfären under sin uppväxttid och lagrar koldioxid. Därtill kommer att den grafiska industrin, bl.a. genom ny teknik, har gjort en riktad miljöinsats genom att uppdatera produktionsutrustningen.

Den globala pappersindustrin
Om vi går utanför Europas gränser, så stod pappersindustrin under 2005 för 1,1 procent av världens koldioxidutsläpp.

Pappersindustrin har utsetts till en av dagens hållbaraste branscher1.

I Europa kommer hälften av all energi som används för att framställa papper från förnybar energi2.

220 kg papper per år
Vi använder i genomsnitt 220 kg papper per år. Eftersom 80-90 procent av detta papper återanvänds utgör reklamtrycksaker endast 0,6 procent av ett hushålls koldioxidnota.

1 CEO Perspectives 2008, PricewaterhouseCoopers
2 CEPI, Forest Fact Sheet, 2008
Se också www.twosides.info.

Trä är världens miljövänligaste råvara

Ja, det stämmer

Det finns flera skäl till varför trä är den miljövänligaste råvaran.

Träd växer
Naturen producerar själv ständigt nya träd som skapas av solenergi, koldioxid och vatten. Träd avlägsnar en del av den koldioxid i luften som annars orsakar växthusgaser. Koldioxidlagringen sker såväl i levande träd som i träprodukter.

Solenergi
Träd lagrar solenergi som kan utnyttjas i ett senare skede genom förbränning av trä, t.ex. i form av ved eller flis.

Energi från träd och andra växtprodukter
Bidrar inte till växthuseffekten, i motsats till energi från kol, olja och gas. Förklaringen är att förbränningen av växtprodukter frigör koldioxid, som redan finns i kretsloppet, medan förbränningen av kol, olja och gas skickar in nytt kol från jordens inre i det kolkretslopp som skapar växthuseffekten.

Återvinningscykel för trä
På bilden ser vi hur trä återvinns. Trädet binder under sin uppväxttid upp koldioxid som frigörs igen när trädet förbränns eller ruttnar. Under tiden kan vi använda det till papper, husbygge etc.

Energin samlas upp
Trä kan också användas som ved/bränsle och den energi som frigörs gör att vi inte behöver använda icke förnybara bränsletyper som olja och kol.


Förutsättningar
Det finns några nödvändiga förutsättningar för träets överlägsna miljöprestanda:

Bevarande av skogsareal
Skogsarealen måste bevaras och man får inte avverka fler träd i skogarna än den löpande tillväxten. Så går det till i exempelvis Danmark, Europa och Nordamerika.

Biologisk mångfald
Träproduktionen får inte minska ekosystemets biologiska mångfald.

Energi och kemikalier
Träet ska bearbetas utan onödig användning av energi och kemikalier med hänsyn tagen till miljön, t.ex. genom användning av Svanenmärkt papper.

Flitig användning
Träprodukter ska användas flitigt, länge och klokt.

Återvinning
Träprodukter ska återvinnas eller användas som energikälla efter att ha tjänat sitt ursprungliga syfte.

Trycksaker är populära

Men vi älskar att hata dem

Papperstidning jämfört med nätet
En tidning belastar klimatet med ca 80 gram koldioxid. Läser du nyheter på nätet en halvtimme om dagen, belastar du den med ca 100 gram koldioxid. Allt vi gör påverkar klimatet. Men få vet hur mycket. Danskarna har ett speciellt förhållande till trycksaker, särskilt de som varje vecka hamnar i brevlådan. 90 procent av dem som får hushållsreklam använder den varje vecka och två av tre danskar säger i en färsk undersökning att reklammaterial hjälper dem att hitta bra erbjudanden och handla billigare än tidigare.

Det finns ingen anledning att välja bort tidningar och trycksaker enbart av hänsyn till miljön.

Veckotidningar är populära
Veckotidningar är också populära. 7 av 10 danskar läser dem ofta eller alltid. Dessutom uppger 63 procent av danskarna att de föredrar att läsa tidningen på papper snarare än på nätet. Samtidigt fortsätter läsningen av tidningar och tidskrifter att öka. Den tryckta kommunikationen växer i en alltmer digitaliserad värld. Detta beror på att tryckta och digitala medier inte utgör någon motsättning till varandra utan är två kommunikationsformer med olika egenskaper och betydelse i vår vardag.

Trycksaker är användarvänliga
Trycksaker är konkreta och överskådliga och ger värdefull, användbar information. De är enkla och användarvänliga och kan transporteras i tid och rum. Men trycksaker är också något som vi nästan alla älskar att hata. Reklamhögen stör oss därför att vi tror att den förorenar mycket mer än den faktiskt gör.

Samma sak gäller för tidningar och tidskrifter. Vi använder dem flitigt, men vill inte heller riktigt stå för det. De stör vår miljömedvetna image.

Familjens koldioxidnota
Inte många vet att trycksaker bara utgör 0,6 procent av en familjs koldioxidnota.

Dagstidningar, veckotidningar och hushållsreklam utgör cirka en procent av de totala koldioxidutsläppen i ett genomsnittligt, danskt hushåll. Detta motsvarar knappt 130 kg koldioxid om året.

15 års systematiskt miljöarbete
Hållbart, nordiskt skogsbruk, effektiv och energisnål papperstillverkning baserad på biomassa och vattenkraft, återvinning av trycksaker och 15 års systematiskt miljöarbete i den grafiska branschen säkerställer att danska tidningar, tidskrifter och reklammaterial har en god miljöprofil.

Klimatutmaningen
Vi måste ta klimatutmaningen på allvar och stärka konsumenternas medvetenhet om klimat och miljö. Och det är sunt förnuft att välja bort hushållsreklam som man inte har användning av. Eller skippa papperstidningen om man hellre läser nyheter på nätet. Alternativen belastar också klimatet så det finns ingen anledning att stryka kring husväggarna med det senaste matmagasinet och de senaste veckotidningarna.

Följ miljödebatten och läs fler artiklar på www.grakom.dk.

Artikel från Børsen, torsdag 5 mars 2009 Av Lars Bram, vd, Grafisk Arbejdsgiverforening

Alla typer av trycksaker är lika skadliga för miljön

Nej, så är inte fallet

Det finns goda skäl att ha koll på produktionsmetoden när du beställer trycksaker.

Offsetsamtryck
På LaserTryck.se produceras de flesta trycksaker med s.k. offsetsamtryck, vilket innebär att vi trycker för många kunder på samma stora tryckark. Därigenom minimeras antalet spillark per kund.

Vår nya Heidelberg XL 106 tryckmaskin har lågenergi UV tryckteknologi, detta gör att vi användar 25% mindre ström i förhållande till traditionella tryckmaskiner. Vi sänker samtidigt antalet av makulatorark med 50%.

Digitaltryck och miljön
Om du behöver trycksaker i liten upplaga är digitaltryck lösningen för dig. Här används inga ark för färgpassning.

Med digitaltryck går det också att framställa flera olika trycksaker i mindre upplaga och därmed rikta trycksaken till mottagaren. Detta minimerar pappersförbrukningen och ger samtidigt bättre respons, eftersom mottagaren upplever reklamen som mer relevant.

Ved almindelig offsettryk bruges der ca. 1.600 A4-ark pr. trykstart, før farverne passer. Ved offset puljetryk er tallet ca. 100 A4-ark.

Exempel:
Ett stugföretag ska trycka en katalog. Istället för att producera en stor trycksak med samtliga stugor kan man med digitaltryck producera exempelvis 20 olika kataloger som segmenteras på olika målgrupper. Kunder som alltid åker till Bohuslän i stora grupper behöver inte få alla sidorna med stugor i Småland för fyra personer, utan swimmingpool, för att ta ett exempel.


Digitaltrykmaskine Xerox iGen4

Produktion dygnet runt
Värt att notera är att vi på LaserTryck.se producerar både digitaltryck och offsetsamtryck dygnet runt. Detta har en positiv effekt på miljön eftersom vi utnyttjar den överskottskraft som vindkraftverken producerar när de flesta ligger och sover.

Nyttiga länkar

Här kan du se vår samling med länkar:

Miljömaterial

Miljösidor

Miljövänlig LED-belysning

Övergången till miljövänliga LED-lampor betalar sig på 2,5 år
Övergången till LED-lampor i produktionen har minskat vår belysningsrelaterade energiförbrukning med 60 %. Det är bra både för vår ekonomi och miljön.

Genom att byta ut 400 lysrör i vår produktion har vi minskat vår energiförbrukning med 160 kWh – om dagen. Det ger oss en årlig besparing på 80 000 kronor och investeringen tjänar vi in på mindre än 2,5 år.

Läs mer om vår LED-lösning.

CO2-KOMPENSERADE TRYCKSAKER

Ett grönt bidrag

CO2-kompenserad trycksak
LaserTryck.se är ett av få tryckerier i landet som ger dig möjlighet att få ditt tryckta material CO2-kompenserad. Förutom den uppenbara fördelen med att gynna miljön får du möjlighet att skriva på din trycksak att den är CO2-kompenserad.

Såhär gör du
CO2-kompensering görs enkelt och utan förseningar när du beställer ditt trycktmaterial. Det är frivilligt och kostar ett tillägg på 1,96 %.
Du kan enkelt välja CO2-kompensering steg 4, Överföring av din beställning.

Kontakta oss på info@lasertryck.se för användning av logotypen.

Beräkning för CO2-kompensering
Det belopp som är kopplats till din beställning används för att köpa kvoter som minskar de globala CO2-utsläppen med ett belopp som motsvarar din beställnings CO2-utsläpp.
Vår kalkyl baseras på en beräkning av företagets, inkl. anställdas och underleverantörers totala utsläpp av CO2 och priset för att kompensera detta.

Av administrativa skäl är beräkningen inte individuell för den enskilda beställningen utan baserad på beställningens vikt/pris jämfört med vår totala producerade kvantitet och omsättning.

ClimateCare
LaserTryck.se samarbetar med ClimateCare angående inköp av kvoter. Pengarna investeras då på byggande av t.ex vindkraftverk och solceller, installation av mer CO2-vänlig teknik i utvecklingsländer m.m. Du kan läsa mer om här.

Certifikat
Vi har senast köpt CO2-krediter motsvarande 746 ton. Se vårt certifikat.

Världens grönaste CTP-anläggning

Vi har under 2012 installerat världens grönaste CTP-anläggning för produktion av tryckplåtar. Med den nya tekniken sker framkallningen helt utan kemikalier (framkallningsvätskor).

Tryksager er populære, men vi elsker at hade dem

Papperstidning jämfört med nätet
En tidning belastar klimatet med ca 80 gram koldioxid. Läser du nyheter på nätet en halvtimme om dagen, belastar du den med ca. 100 gram koldioxid. Allt vi gör påverkar klimatet. Men få vet hur mycket.

Danskarna har ett speciellt förhållande till trycksaker, särskilt de som varje vecka hamnar i brevlådan. 90 procent av dem som får hushållsreklam använder den varje vecka och två av tre danskar säger i en färsk undersökning att reklammaterial hjälper dem att hitta bra erbjudanden och handla billigare än tidigare.

Det finns ingen anledning att välja bort tidningar och trycksaker enbart av hänsyn till miljön.

Veckotidningar är populära
Veckotidningarna är också populära. 7 av 10 danskar läser dem ofta eller alltid. Dessutom uppger 63 procent av danskarna att de föredrar att läsa tidningen på papper snarare än på nätet. Samtidigt fortsätter läsningen av tidningar och tidskrifter att öka.

Den tryckta kommunikationen växer i en alltmer digitaliserad värld. Detta beror på att tryckta och digitala medier inte utgör någon motsättning till varandra utan är två kommunikationsformer med olika egenskaper och betydelse i vår vardag.

Trycksaker är användarvänliga
Trycksaker är konkreta och överskådliga och ger värdefull, användbar information. De är enkla och användarvänliga och kan transporteras i tid och rum.

Men trycksaker är också något som vi nästan alla älskar att hata. Reklamhögen stör oss därför att vi tror att den förorenar mycket mer än den faktiskt gör.

Det samma gäller för tidningar och tidskrifter. Vi använder dem flitigt, men vill inte riktigt stå för det. De stör vår miljömedvetna image.

Familjens koldioxidnota
Inte många vet att trycksaker bara utgör 0,6 procent av en familjs koldioxidnota.

Dagstidningar, veckotidningar och hushållsreklam utgör cirka en procent av de totala koldioxidutsläppen i ett genomsnittligt, danskt hushåll. Detta motsvarar knappt 130 kg koldioxid om året.

15 års systematiskt miljöarbete
Hållbart, nordiskt skogsbruk, effektiv och energisnål papperstillverkning baserad på biomassa och vattenkraft, återvinning av trycksaker och 15 års systematiskt miljöarbete i den grafiska branschen säkerställer att tidningar, tidskrifter och reklammaterial har en god miljöprofil.

Klimatutmaningen
Vi måste ta klimatutmaningen på allvar och stärka konsumenternas medvetenhet om klimat och miljö.

Och det är sunt förnuft att välja bort hushållsreklam som man inte har användning av. Eller skippa papperstidningen om man hellre läser nyheter på nätet.

Alternativen belastar också klimatet så det finns ingen anledning att stryka kring husväggarna med det senaste matmagasinet och de senaste veckotidningarna.

Följ miljödebatten och läs fler artiklar på www.grakom.dk.

Artikel från Børsen, torsdag 5 mars 2009
Av Lars Bram, vd, Grafisk Arbejdsgiverforening

återvinna papper

Vi blir bättre och bättre på att återvinna papper. Den europeiska pappersindustrin har faktiskt världsrekord i pappersåtervinning (72,2 % år 2009)*.

Men eftersom pappersfibrer endast kan återvinnas ett fåtal gånger krävs 40 procent nya pappersfibrer för att upprätthålla en återvinningscykel.
Alltså måste man ständigt fälla fler träd.

Att säga att det försvinner träd när du använder papper är samma sak som att hävda att det försvinner spannmål när du äter bröd.


Skandinaviskt papper
Allt papper som LaserTryck.se använder härstammar från hållbart skogsbruk i Sverige och Finland. Här planteras tre till fyra träd för varje träd som avverkas (inte alla träd blir fullvuxna).

Mer europeisk skog
I Europa har den totala skogsarealen ökat med mer än 30 procent sedan 1950, och arealen utökas för varje år med ett område stort som 1,5 miljoner fotbollsplaner – eller fyra gånger så stort som London.**

Ständig avskogning
Avskogning (icke-hållbart skogsbruk) förekommer dock fortfarande utanför Europas gränser, främst i tropikerna. 90 procent av problemet beror på icke hållbart jordbruk.*** Se även avsnittet om avskogning.

info om avskogning


Träden blir till energi, inte papper
Det är också värt att notera att 53 procent av allt trä i världen används för energiproduktion, 28 procent av sågverk och endast 11 procent av pappersindustrin.**** Se även avsnittet om papper och energi.

Kontrollera att ditt tryckeri kan redogöra för varifrån deras papper kommer.

* Enligt ERPC
** CEPI, Forest Fact Sheet, juli 2008
*** World Rainforest Movement; FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO
**** FAO-statistik, 2007

Papirproduksjon krever mye energi

Ja, men mye mindre enn hva man skulle tro

Selv om den europeiske papirindustrien er storforbruker av fornybar energi med lavt C02-utslipp, er det ingen tvil om at papirindustrien er energikrevende. Men faktisk langt mindre enn man skulle tro.

C02-nøytral europeisk papirindustri
Selv når man tar CO2-belastningen under produksjon og transport med i beregningen, er vårt svanemerkede europeiske papir CO2-kompensert. For det første tilfører trærne atmosfæren oksygen under oppveksten og lagrer CO2. I tillegg kommer at den grafiske industrien – blant annet gjennom ny teknologi – har gjort en målrettet miljøinnsats ved å oppdatere produksjonsutstyret.

Papirindustrien på verdensbasis
Går vi utenfor Europas grenser, stod papir-industrien i 2005 for 1,1 % av verdens CO2-utslipp.

Papirindustrien er blitt utpekt til en av dagens mest bærekraftige industrier1.

I Europa kommer mer enn halvparten av energien som brukes til papirproduksjon, fra fornybar energi22.

220 kg papir per år
Vi bruker gjennomsnittlig 220 kg papir i året. Ettersom 80-90 % av dette papiret resirkuleres, betyr det at reklametrykksaker i dag bare utgjør 0,6 % av en husstands CO2-regnskap

1 CEO Perspectives 2008, PricewaterhouseCoopers
2 CEPI, Forest Fact Sheet, 2008
Se også www.twosides.info.Det finns goda skäl att ha koll på produktionsmetoden när du beställer trycksaker.

Offsetsamtryck
På LaserTryck.se produceras de flesta trycksaker med s.k. offsetsamtryck, vilket innebär att vi trycker för många kunder på samma stora tryckark. Därigenom minimeras antalet spillark per kund.
 
Vid vanligt offsettryck används ca 1 600 A4-ark per tryckstart innan färgerna är satta. Vid offsetsamtryck är antalet ca 200 A4-ark.

Digitaltryck och miljön
Om du behöver trycksaker i liten upplaga är digitaltryck lösningen för dig. Här används inga ark för färgpassning. Det sparar verkligen papper. Med digitaltryck går det också att framställa flera olika trycksaker i mindre upplaga och därmed rikta trycksaken direkt till mottagaren.

Detta minimerar pappersförbrukningen och ger samtidigt bättre respons, eftersom mottagaren upplever reklamen som mer relevant.

Exempel:
Ett stugföretag ska trycka en katalog. I stället för att producera en stor trycksak med samtliga stugor kan man med digitaltryck producera exempelvis 20 olika kataloger som segmenteras på olika målgrupper.

Kunder som alltid åker till Bohuslän i stora grupper behöver inte få alla sidorna med stugor i Småland för fyra personer, utan swimmingpool, för att ta ett exempel.

Målinriktat miljöarbete
Den grafiska industrin har dessutom, bland annat genom ny teknik, gjort en riktad miljöinsats genom att ha fasat ut lösningsmedel, infört vegetabiliska färger och genomdrivit ytterligare energibesparingar.

Produktion dygnet runt
Värt att notera är att vi på LaserTryck.se producerar både digitaltryck och offsetsamtryck dygnet runt.

Detta har en positiv effekt på miljön eftersom vi utnyttjar den överskottskraft som vindkraftverken producerar när de flesta av oss ligger och sover.
 
info om trä
Trä är världens miljövänligaste råvara av flera anledningar:

Träden växer
Råvaran trä skapas hela tiden av naturen själv med hjälp av solenergi, koldioxid och vatten.

Träd avlägsnar en del av den koldioxid i luften som annars orsakar växthusgaser. Koldioxidlagringen sker såväl i levande träd som i träprodukter.

Solenergi
Träden lagrar solenergi som kan utnyttjas i ett senare skede genom förbränning av trä, till exempel i form av ved
eller flis.

Energi från träd och andra växtprodukter bidrar inte till växthuseffekten, i motsats till energi från kol, olja och gas.

Förklaringen är att förbränningen av växtprodukter frigör koldioxid, som redan finns i kretsloppet, medan förbränningen av kol, olja och gas skickar in nytt kol från jordens inre i det kolkretslopp som skapar växthuseffekten.

Koldioxidens kretslopp
Bilden visar koldioxidkretsloppet för trä. När träden växer absorberas koldioxid i trädet. När träet bränns eller ruttnar frigörs koldioxiden igen.
Under tiden kan vi använda skogen till papper, att bygga hus osv.

Energin tillvaratas
Om vi tar vara på energin när träet bränns kan vi använda de icke förnybara bränslena som olja och kol mer sparsamt, och därmed också undvika utsläpp av ytterligare koldioxid från olja och kol.
miljö

Förutsättningar
Men det finns några nödvändiga förutsättningar för träets överlägsna miljöprestanda!

1. Bevara skogsarealen
Skogsarealen måste bevaras och man får inte avverka fler träd i skogarna än den löpande tillväxten. Så går det till i exempelvis Danmark, Europa och Nordamerika. Se även Skogarna drabbas av papperstillverkning.

2. Den biologiska mångfalden
Träproduktionen får inte minska ekosystemets biologiska mångfald.

3. Energi och kemikalier
Träet ska bearbetas utan onödig användning av energi och kemikalier och med hänsyn tagen till arbetsmiljön, till exempel genom användning av Svanenmärkt papper.

4. Flitig användning
Träprodukter ska användas flitigt, länge och klokt.

5. Återvinning
Träprodukter ska återvinnas eller användas som energikälla efter att ha tjänat sitt ursprungliga syfte.

Källa: www.trae.dk

avskogning

Bara för att vi på våra breddgrader har ett starkt fokus på hållbart skogsbruk, betyder det inte att avskogningen inte är något problem.

Plats för jordbruk
Mellan 1990 och 2005 avverkades årligen 13 miljoner hektar skog i genomsnitt. Skogarna avverkas ofta i syfte att tjäna pengar, för att göra mer plats för jordbruk samt för att exportera trä. Detta enligt nyhetsbyrån Media Global som samarbetar med FN.

20 % av världens koldioxidutsläpp
Avskogningen står för uppskattningsvis 20 procent av jordens koldioxidutsläpp.

Därmed är utsläppen från skogsavverkningen värre än de totala utsläppen från världens alla transportmedel.

Bäst, snabbast och billigast
Norges statsminister, Jens Stoltenberg, har sagt att vi genom att minska avskogningen kan uppnå de största, snabbaste och billigaste nedskärningarna av de globala växthusgasutsläppen.

Bidrag till U-länder
– Det är av yttersta vikt att minska avskogningen i utvecklingsländerna när vi ska åtgärda de problem som klimatförändringarna orsakat. Men det är en komplex och krävande uppgift som kommer att kräva långsiktigt engagemang, säger FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, enligt Media Global.

Kompensation
Enligt Jens Stoltenberg är lösningen att ge ekonomisk kompensation till de länder som drar ned på sin avskogning.

När vi avverkar träd och skövlar skogar kostar det världsekonomin mer än den rådande finanskrisen, vilket framgår av en EU-studie.

Träd renar vatten

Träd renar vatten
Varje år kostar det oss mellan 2 000 och 5 000 miljarder dollar när planetens träd och skogar försvinner. Det skyhöga beloppet beror på att träden bland annat hjälper till att rena vatten och absorbera koldioxid från atmosfären.

Nya metoder
När naturen förstörs slutar den att bidra positivt till vårt klimat – ett bidrag som ursprungligen inte kostade oss något när det skedde helt naturligt.

När exempelvis träd avverkas och inte längre tar upp någon koldioxid måste vi i stället hitta andra sätt att minska koldioxidmängden. Det kostar.

Träd binder viktiga växthusgaser
Studien visar att det i synnerhet är skogarnas förmåga att ta upp de viktigaste växthusgaserna som kommer att brista och stå oss dyrt i framtiden.

Dessutom är det de fattigaste områdena i världen som drabbas hårdast då de ofta är direkt beroende av skogen – både i form av mat och byggmaterial.

Kundservice i världsklass

Behöver du hjälp?

Vi är redo dygnet runt och du får bl.a. en egen, fast trycksaksrådgivare.

Gratis filkontroll

Är du osäker på om din fil kan användas för tryckning?
LaserTryck.se erbjuder kostnadsfri filkontroll.

Läs mer

E-postservice

Får vi skriva till dig när vi har rabatterade priser och andra nyheter?

Abonnera

Gratis prover

Titta på vår fina tryckkvalitet och bestäm vilken papperstyp som passar just dina behov.

Beställ tryckprover

Mallar

Använd våra mallar där all teknisk information finns med i dokumentet.

Läs mer
Loading ...

Din inköpskorg

 
Ekspres gebyr:
Pris totalt : exkl. moms
Samlet rabat: